Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Kotimaisen tilastotiedon opas

Ympäristö, liikenne ja tiede

Ympäristö, liikenne ja tiede -osiossa pääset tutustumaan tilastotiedonlähteisiin seuraavilta aihealueilta.

Energia

Energian tuotantoa ja kulutusta, tuontia ja vientiä sekä energian hintoja ja investointeja kuvaavia tilastoja. Lisäksi energian kulutukseen ja tuotantoon liittyvät ympäristöpäästöjä kuvaavat tilastot.

Liikenne ja matkailu

Tietoa tie-, vesi- ja rautatieliikenteen käytöstä ja verkostosta sekä liikenneonnettomuuksista. Tilastoja kotimaisten majoituspalvelujen tarjonnasta ja käytöstä sekä suomalaisten tekemistä koti- ja ulkomaanmatkoista.

Maa-, metsä- ja kalatalous

Tilastoja, jotka kuvaavat maatalouden rakennetta, tuotantoa ja tuotannon vaikutuksia ympäristöön, metsien hoitoa, suojelua ja taloudellista hyödyntämistä sekä kalastuksen ja kalatalouden rakennetta ja tuotantoa.

Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta

Valtion tilastotoimen tilastot tieteestä, teknologiasta ja tietoyhteiskunnasta kuvaavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta ja resursseja, yritysten innovaatiotoimintaa ja tietotekniikan käyttöä yrityksissä sekä väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttöä.

Ympäristö ja luonnonvarat

Tilastoja, jotka kuvaavat energiatilinpitoa, Suomen hydrologisia oloja ja ilmastoa, ilmapäästöjä, kasvihuonekaasuja ja jätteiden määrää sekä käsittelyä. Lisäksi tietoa ympäristöön liittyvästä liiketoiminnasta, ympäristönsuojelusta aiheutuvista menoista ja ympäristöperusteisista veroista ja maksuista.

 

Kysy tilastoista

Tilastokeskuksen tietopalvelusta saat apua tilastojen löytämiseen ja tulkintaan. Vastaamme kysymyksiisi mahdollisimman pian, viimeistään kahden työpäivän aikana. Palvelemme arkisin klo 9.00–16.00.