Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Kotimaisen tilastotiedon opas

Kotimaiset tilastot

Kotimaisten tilastojen monet lähteet

Tilastotietoa Suomessa tuottavat monet eri tahot. Keskeisin tilastotiedon tuottaja on Tilastokeskus, joka tuottaa ison osan virallisista tilastoista ja koordinoi kansallista tilastotointa. Virallisia tilastoja tuottavat myös monet muut viranomaiset, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tulli ja Luonnonvarakeskus (Luke).

Luotettavaa tietoa – Suomen virallinen tilasto

Suomen virallinen tilasto (SVT) on kokoelma tilastoviranomaisten ja valtion organisaatioiden tuottamia tilastoja, jotka täyttävät sovitut laatukriteerit. Kun tarvitset luotettavaa tietoa, käytä ensisijaisesti virallisia tilastoja. Lue lisää virallisesta tilastosta.

Suomen virallisen tilaston lisäksi Suomessa tehdään paljon muitakin tilastoja. Näillä ei ole yhteisiä laatukriteereitä, ja siksi käyttäjän on syytä itse arvioida, onko tieto kyllin luotettavaa omaan käyttötarpeeseen.

Muut tilastojen tuottajat

Viranomaisten lisäksi myös erilaiset muut organisaatiot, järjestöt ja yhdistykset julkaisevat tilastotietoa. Usein tilastoja koostaa se taho, joka tarvitsee tietoja omassa toiminnassaan. Osa järjestöistä hyödyntää viranomaisten keräämiä tilastotietoja omien tilastojulkistustensa pohjana; osa järjestöistä kerää itse tilastotietoa ja julkaisee sitä.

Tilastolähteet tässä oppaassa

Tästä oppaasta löydät aiheittain ryhmiteltynä tietoa kotimaisista tilastoista, niin virallisista kuin muistakin. Kansallisen tilastotoimen tuottamat tilastot on nostettu lähdelistauksissa esille Suositeltu-merkinnällä. Tilastotiedonlähteitä voi etsiä myös oppaaseen liittyvästä Tilastotiedonlähteiden hakupalvelusta.

Tässä oppaassa käsitellään sellaisia tilastoja, joita tuotetaan nykyisin. Historialliset tilastolähteet eri aihealueilta on koottu historiallisen tilastotiedon oppaaseen. Kansainvälisiin tilastotiedon lähteisiin pääset tutustumaan Kansainvälisen tilastotiedon oppaassa.

Keskeisiä lähteitä

Tilastokeskuksen sivuilta löydät kaikki Suomen viralliset tilastot. Yksityiskohtaiset tilastotaulukot ovat Tilastokeskuksen StatFin-tietokannassa ja SVT-tuottajien verkkosivuilla.

Suomen tilastolliseen vuosikirjaan on koottu keskeiset luvut Suomesta ja suomalaisista. Kaikki vuosikirjat vuodesta 1879 tähän päivään löytyvät Tilastokeskuksen Doria-julkaisuarkistosta.

Ajankohtaista

Tilastotietojen lähteitä aiheista, joihin Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa:

 • Väestö
 • Hinnat
 • Energia
 • Ulkomaankauppa ja tytäryhtiöt
 • Liikenne
 • Matkailu
 • Maa- ja metsätalous
 • Talouden näkymät
 • Tilastotietoa Ukrainasta

Tilastotiedonlähteitä koronatilanteesta

 • Tartuntatilanne Suomessa ja maailmalla
 • Riskiryhmät
 • Terveys ja sosiaaliturva
 • Kuolleisuus
 • Talous
 • Työ ja yritykset
 • Kauppa
 • Hinnat ja kustannukset
 • Matkailu ja liikenne
 • Ympäristö ja kestävä kehitys
 • Turvallisuus
 • Muuttoliike
 • Koulutus
 • Elinolot
 • Kulttuuri ja vapaa-aika
 • Arvot ja asenteet

Kysy tilastoista

Tilastokeskuksen tietopalvelusta saat apua tilastojen löytämiseen ja tulkintaan. Vastaamme kysymyksiisi mahdollisimman pian, viimeistään kahden työpäivän aikana. Palvelemme arkisin klo 9.00–16.00.