Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Kotimaisen tilastotiedon opas

Ihmiset

Ihmiset-osiossa pääset tutustumaan tilastotiedonlähteisiin seuraavilta aihealueilta.

Asuminen

Rakennus- ja asuntokantaa, väestön asuinoloja ja asumisväljyyttä sekä muun muassa asuntokunnan rakennetta kuvaavia tilastoja. Lisäksi asuntojen hinta- ja vuokratietoja sekä asuntoyhteisöjen tilinpäätöstietoja.

Elinolot

Suomalaisten ajankäyttöä, vapaa-ajan viettoa ja yhteiskunnallista osallistumista kuvaavia tilastoja.

Koulutus

Koko koululaitosta esiopetuksesta aikuiskoulutukseen sekä väestön kouluttautumista kuvaavia tilastoja.

Kulttuuri ja viestintä

Kulttuurin ja joukkoviestinnän taloutta, rakenteita ja käyttöä kuvaavia tilastoja. Lisäksi eri kulttuurialan toimijoiden tuottamia tilastoja.

Oikeus

Tilastoja, jotka kuvaavat poliisin tietoon tullutta rikollisuutta, syytettyjä, tuomittuja, annettuja rangaistuksia ja muun muassa tuomioiden täytäntöönpanoa. Lisäksi tietoa mm. konkursseista ja velkajärjestelyistä.  

Sosiaaliturva

Tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta, sosiaaliturvaetuuksia saaneista henkilöistä ja etuuksien käyttömääristä sekä sosiaali- ja terveyspalveluista ja palveluiden tuottajista.

Terveys

Tilastoja, jotka kuvaavat väestön terveydentilaa, sairastavuutta, työkyvyttömyyttä, terveyskäyttäytymistä, synnytyksiä ja kuolemansyitä sekä terveyspalveluita. Lisäksi terveysalan eri toimijoiden tuottamia tilastoja.

Turvallisuus

Tilastotietoa rikoksista, onnettomuuksista ja tapaturmista.

Vaalit

Tietoa yleisten vaalien tuloksista, äänioikeutetuista, äänestämisestä, ehdokkaista ja valituista.

Väestö

Tilastoja, jotka kuvaavat maassa vakinaisesti asuvan väestön määrää, ikää ja kieltä sekä muutoksia kuten syntymää, kuolemaa, avioliittoja ja muuttoja. Lisäksi tietoa työssäkäynnistä, perheistä, väestöennusteista ja maahanmuutosta.

Kysy tilastoista

Tilastokeskuksen tietopalvelusta saat apua tilastojen löytämiseen ja tulkintaan. Vastaamme kysymyksiisi mahdollisimman pian, viimeistään kahden työpäivän aikana. Palvelemme arkisin klo 9.00–16.00.