Skip to main content
Tilastokeskuksen Tilasto-oppaat Tilastokeskuksen verkkosivut, etusivu

Kotimaisen tilastotiedon opas

Ympäristö ja luonnonvarat

Ympäristö ja luonnonvarat − keskeisimmät tilastot

Ympäristötilastoihin sisältyvät energiatilinpito, Suomen ympäristökeskuksen kuukausitiedot hydrologisista oloista, Ilmatieteen laitoksen ilmastotilastot (lämpötila, sademäärä), ilmapäästöjä, kasvihuonekaasuja ja jätteiden määrää sekä käsittelyä kuvaavat tilastot. Tilastot kuvaavat myös ympäristöön liittyvää liiketoimintaa, ympäristönsuojelusta aiheutuvia menoja ja ympäristöperusteisia veroja ja maksuja.

Tilastojen kotisivuilta löydät tilastolukujen ja tietokantalinkkien lisäksi tilastojen kuvaukset ja käsitteiden selitykset, joihin on hyvä tutustua.

Yksityiskohtaisimmat tilastoluvut, kuten toimialoittaiset tiedot, löytyvät yleensä vain tietokantataulukoista. Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan käyttöohjeet ovat alla olevissa videoissa. Voit kysyä apua tietojen etsimiseen myös tietopalvelusta.

Hyvä muistaa

Tietoa aiheesta on myös kasvihuonekaasuinventaarion ja ympäristötilinpidon teemasivuilla.

Jätteenkuljetuksen kustannusindeksi on tilattavissa Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Ympäristö ja luonnonvarat − tilastotiedonlähteitä

Alla olevassa listassa on monenlaisia tilastotiedonlähteitä ympäristöstä ja luonnonvaroista. Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tilastojen oikeellisuudesta. Jos käytät muita kuin valtion tilastotoimen tilastoja, arvioi käyttämiesi tietojen luotettavuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseesi.

Näin käytät StatFin-tilastotietokantaa