Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Kotimaisen tilastotiedon opas

Energia

Energia − keskeisimmät tilastot

Energiatilastot kuvaavat energian tuotantoa ja kulutusta, tuontia ja vientiä sekä energian hintoja ja investointeja. Aihealueeseen kuuluvat myös energian kulutukseen ja tuotantoon liittyvät ympäristöpäästöjä kuvaavat tilastot.

Tilastoluvut ja tietokantalinkit löydät tilastojen kotisivuilta. Tutustu myös tilastojen kuvauksiin ja ja käsitteiden selityksiin tilastosivujen dokumentaatiosta.

Yksityiskohtaisimmat tilastoluvut, kuten alueittaiset tiedot tai tiedot eri energialähteistä, löytyvät yleensä vain tietokantataulukoista. Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan käyttöohjeet ovat alla olevissa videoissa. Voit kysyä apua tietojen etsimiseen myös tietopalvelusta.

Hyvä muistaa

Energia-taulukkopalveluissa on koottuna energiatilastoja myös muilta aihealueilta kuten asumisen ja liikenteen energiankulutuksesta.

Energia-aiheista tietoa on myös kasvihuonekaasuinventaarion ja ympäristötilinpidon teemasivustoilla.

Sähköenergian hintaindeksi on tilattavissa Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii myös energia-alan selvityksiä ja raportteja.

Energia − tilastotiedonlähteitä

Alla olevassa listassa on monenlaisia tilastotiedonlähteitä energiasta. Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tilastojen oikeellisuudesta. Jos käytät muita kuin valtion tilastotoimen tilastoja, arvioi käyttämiesi tietojen luotettavuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseesi.

Näin käytät StatFin-tilastotietokantaa

StatFin on Tilastokeskuksen laajin tietokanta, joka sisältää laajasti Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa maksutta. Tämä video opastaa sinut taulukkopoimintojen tekemiseen.