Skip to main content
Tilastokeskuksen Tilasto-oppaat Tilastokeskuksen verkkosivut, etusivu

Kotimaisen tilastotiedon opas

Palkat ja työvoimakustannukset

Palkat ja työvoimakustannukset − keskeisimmät tilastot

Palkkatilastoissa on tietoa kaikkien palkansaajien palkoista sektoreittain ja ammateittain, ansiotason kehityksestä sekä työvoimakustannuksista.

Tilastojen kotisivuilta löydät tilastolukujen ja tietokantalinkkien lisäksi tilastojen kuvaukset ja käsitteiden selitykset, joihin on hyvä tutustua.

Yksityiskohtaisimmat tilastoluvut, kuten toimialoittaiset tiedot tai tiedot eri ikäryhmistä, löytyvät yleensä vain tietokantataulukoista. Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan käyttöohjeet ovat alla olevissa videoissa. Voit kysyä apua tietojen etsimiseen myös tietopalvelusta.

Palkat ja työvoimakustannukset − tilastotiedonlähteitä

Alla olevassa listassa on monenlaisia tilastotiedonlähteitä palkoista ja työvoimakustannuksista. Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tilastojen oikeellisuudesta. Jos käytät muita kuin valtion tilastotoimen tilastoja, arvioi käyttämiesi tietojen luotettavuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseesi.

Näin käytät StatFin-tilastotietokantaa