Skip to main content
Tilastokeskuksen Tilasto-oppaat Tilastokeskuksen verkkosivut, etusivu

Kotimaisen tilastotiedon opas

Tilastotietoa koronatilanteesta

Koronavirustilanne: tilastotiedonlähteitä

Tälle sivulle on koottu keskeisiä koronatilanteeseen liittyvien tilastotietojen lähteitä. Mukana on sekä ajantasaista tilannetta kuvaavien tietojen lähteitä että tilannetta taustoittavien tietojen lähteitä. Monet tilastot valmistuvat hitaasti, eikä kaikkien ilmiöiden tuoreinta kehitystä koronavirustilanteen aikana vielä tiedetä.

Koosteen aiheet

Tämä kooste on osa Tilastokeskuksen Koronavirus – ajankohtaista tilastotietoa -sivustoa.

YK on koonnut eri maiden tilastovirastojen koronavirussivustoja sivulle United Nations: COVID-19 Resources from National Statistical Offices.

Tartuntatilanne Suomessa ja maailmalla

Tilastotietoa koronavirustartunnoista kerää Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Maailmanlaajuista seurantaa tekee Maailman terveysjärjestö (WHO).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sairaanhoitopiirit

Sairaanhoitopiirit tiedottavat omilla sivuilla alueidensa koronatilanteesta. Jotkin sairaanhoitopiirit ovat koonneet tiedot erilliselle koronasivulle ja toiset julkaisevat tietoja ajankohtaistiedotteissa.

Maailman terveysjärjestö WHO

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus

  • ECDC: Covid-19 - Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen koronavirusseuranta (sisältää maailmanlaajuisia tietoja)

Muita lähteitä

Terveys ja sosiaaliturva

Terveys

Sosiaaliturva

Kansainvälistä vertailutietoa terveydenhoidosta

Kuolleisuus

Koronavirukseen liittyviä kuolemia tilastoi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL:

Kuolleiden viikottainen määrä

Tilastokeskus julkistaa 24.4. lähtien kuolleiden viikoittaisen määrän kahden viikon viiveellä. Oheisen taulukon luvut kuvaavat tilannetta kuluvan vuoden viikkoon 20 saakka. Kahden viikon viive tilastossa johtuu siitä, että tieto kuolemasta tallentuu Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään väestötietojärjestelmään viiveellä. Julkaistavassa taulukossa vuosien 1990–2019 kuolleiden määrät perustuvat lopulliseen tilastoon ja vuoden 2020 osalta ennakkotietoon

Eurostat julkaisee kansainvälistä vertailutietoa viikottain kuolleiden määristä:

Kuolleiden kuukausittainen määrä

Tilastokeskus julkaisee väestön ennakkotilastossa kuukausittaisia ennakkotietoja väestöstä. Näissä luvuissa on mukana myös kuolleiden määrät kuukausittain. Vuoden 2020 tiedot ovat ennakollisia.

Kuolemansyyt

Kuolemansyistä ei tehdä ennakkotilastoa, sillä tilaston perustana olevat kuolintodistukset saadaan Tilastokeskukseen  jopa useamman kuukauden viiveellä. Vuoden 2020 kuolemansyytilasto julkaistaan joulukuussa 2021. Tieto kuolleista kuolemansyyn mukaan vuosilta 1969-2018 on julkaistu StatFin-tietokannassa.

Talous

Tilastokeskus ei tee ennusteita koronan vaikutuksista talouteen tai työelämään. Ennusteita tekevät muun muassa valtiovarainministeriö, Suomen Pankki ja tutkimuslaitokset.

Muita lähteitä taloudesta

Työ ja yritykset

Työ

Yritykset

Konkurssien määrä viikoittain

Konkurssien pikaennakkotilastossa julkaistaan tietoja vireille pantujen konkurssien viikoittaisesta määrästä päätoimialoittain. Tiedot julkaistaan pääsääntöisesti tilastointiviikkoa seuraavan viikon lopussa. Julkaistavassa taulukossa vuosien 2003–2019 vireille pantujen konkurssien määrät perustuvat lopulliseen tilastoon ja vuoden 2020 osalta ennakkotietoon. Vuoden 2020 ennakkotiedot revisioituvat aina kun seuraavan viikon tietoja julkistetaan. Tuoreimpien viikkojen tiedot täydentyvät jokaisella päivityskierroksella.

Muita lähteitä työstä ja yrityksistä

Kansainvälistä vertailutietoa työstä

Pohjoismaisessa tilastopankissa on tietoa Pohjoismaiden rajojen välisestä pendelöinnistä:

Kauppa

Kotimaankauppa

Ulkomaankauppa

Tulli kerää tietoa koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksesta tavaroiden ulkomaankauppaan (mm. kuorma-autojen, linja-autojen ja henkilöautojen sekä satamiin saapuvien alusten lukumääriä):

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupasta on poikkeuksellisesti julkaistu vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tietoja pikaennakkona. Lukuja tarkennetaan kesäkuun julkistuksessa 22.6.2020.

Muita lähteitä

Matkailu ja liikenne

Kansainvälistä vertailutietoa

 

Koulutus

Kulttuuri ja vapaa-aika

Suurin osa kulttuuri- ja liikuntapaikoista on koronavirusepidemian takia kiinni. Tutustu suomalaisten kulttuurin ja liikunnan harrastamisen tilastotietoihin vapaa-ajan osallistumisen tietokantataulukoissa.

Kirjastot määrättiin kiinni maaliskuun puolivälistä kesäkuun alkuun, mutta lainaaminen käynnistettiin uudelleen toukokuun alussa. Katso, kuinka paljon näitä palveluja on aiemmin käytetty:

Kulttuurialan tiedotteita


Lisää kulttuuritilastojen lähteitä voit hakea tilastotiedonlähteiden hakupalvelusta.

Arvot ja asenteet

Koronatietoa kokoavat palvelut

Robonimistin toteuttama tietopaketti kokoaa kuntatason tietoa sairastuneiden määrästä, riskiryhmien koosta, ikärakenteista, työpaikkojen määrästä eri aloilla ja pendelöinnistä. Tiedot perustuvat THL:n ja Tilastokeskuksen aineistoihin.