Skip to main content
Tilastokeskuksen Tilasto-oppaat Tilastokeskuksen verkkosivut, etusivu

Kotimaisen tilastotiedon opas

Julkinen talous

Julkinen talous − keskeisimmät tilastot

Julkista taloutta käsittelevät tilastot kuvaavat kuntien ja julkisyhteisöjen taloutta, muun muassa julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin, julkisen talouden velkaa sekä kuntien tuottoja ja menoja.

Tilastojen kotisivuilta löydät tilastolukujen ja tietokantalinkkien lisäksi tilastojen kuvaukset ja käsitteiden selitykset, joihin on hyvä tutustua.

Yksityiskohtaisimmat tilastoluvut, kuten kunnittaiset tiedot tai tiedot eri sektoreista, löytyvät yleensä vain tietokantataulukoista. Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan käyttöohjeet ovat alla olevissa videoissa. Voit kysyä apua tietojen etsimiseen myös tietopalvelusta.

Hyvä muistaa

Kuntien taloustiedot löydät Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannasta.

Julkinen talous − tilastotiedonlähteitä

Alla olevassa listassa on monenlaisia tilastotiedonlähteitä julkisesta taloudesta. Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tilastojen oikeellisuudesta. Jos käytät muita kuin valtion tilastotoimen tilastoja, arvioi käyttämiesi tietojen luotettavuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseesi.

Näin käytät StatFin-tilastotietokantaa