Skip to main content

Kotimaisen tilastotiedon opas

Kysy tilastoista

Tilastokeskuksen tietopalvelusta saat apua tilastojen löytämiseen ja tulkintaan. Vastaamme kysymyksiisi mahdollisimman pian, viimeistään kahden työpäivän aikana. Palvelemme arkisin klo 9.00–16.00.

Energia − keskeisimmät tilastot

Energiatilastot kuvaavat energian tuotantoa ja kulutusta, tuontia ja vientiä sekä energian hintoja ja investointeja. Aihealueeseen kuuluvat myös energian kulutukseen ja tuotantoon liittyvät ympäristöpäästöjä kuvaavat tilastot.

Tilastojen kotisivuilta löydät tilastolukujen ja tietokantalinkkien lisäksi tilastojen kuvaukset ja käsitteiden selitykset, joihin on hyvä tutustua.

Yksityiskohtaisimmat tilastoluvut, kuten alueittaiset tiedot tai tiedot eri energialähteistä, löytyvät yleensä vain tietokantataulukoista. Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan käyttöohjeet ovat alla olevissa videoissa. Voit kysyä apua tietojen etsimiseen myös tietopalvelusta.

Näin löydät StatFin-tilastotaulukot

Näin käytät StatFin-tilastotietokantaa

Hyvä muistaa

Energia 2017 -taulukkopalvelussa on koottuna energiatilastoja myös muilta aihealueilta kuten asumisen ja liikenteen energiankulutuksesta.

Energiatilinpito löytyy aihealueelta ympäristö ja luonnonvarat.

Energia-aiheista tietoa on myös kasvihuonekaasuinventaarion ja ympäristötilinpidon teemasivustoilla.

Sähköenergian hintaindeksi on tilattavissa Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Energia − tilastotiedonlähteitä

Alla olevassa listassa on monenlaisia tilastotiedonlähteitä energiasta. Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tilastojen oikeellisuudesta. Jos käytät muita kuin valtion tilastotoimen tilastoja, arvioi käyttämiesi tietojen luotettavuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseesi.