Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Kotimaisen tilastotiedon opas

Terveys

Terveys − keskeisimmät tilastot

Terveyttä käsittelevät tilastot kuvaavat väestön terveydentilaa, sairastavuutta, työkyvyttömyyttä, terveyskäyttäytymistä, synnytyksiä ja kuolemansyitä sekä terveyspalveluita. Terveydenhuoltoa kuvaavia tilastoja on myös Sosiaaliturva-aihealueella ja tietoja kuolleiden määristä Väestö-aihealueella. Tiedot tuottaa THL.

Tilastojen kotisivuilta löydät tilastolukujen ja tietokantalinkkien lisäksi tilastojen kuvaukset ja käsitteiden selitykset, joihin on hyvä tutustua.

Hyvä muistaa

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja (THL) sisältää keskeisiä tilastotietoja hyvinvoinnista ja terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä. 

Terveys − tilastotiedonlähteitä

Alla olevassa listassa on monenlaisia tilastotiedonlähteitä terveydestä. Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tilastojen oikeellisuudesta. Jos käytät muita kuin valtion tilastotoimen tilastoja, arvioi käyttämiesi tietojen luotettavuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseesi.

Ajankohtaista

Tilastotietojen lähteitä aiheista, joihin Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa:

 • Väestö
 • Hinnat
 • Energia
 • Ulkomaankauppa ja tytäryhtiöt
 • Liikenne
 • Matkailu
 • Maa- ja metsätalous
 • Talouden näkymät
 • Tilastotietoa Ukrainasta

Tilastotiedonlähteitä koronatilanteesta

 • Tartuntatilanne Suomessa ja maailmalla
 • Riskiryhmät
 • Terveys ja sosiaaliturva
 • Kuolleisuus
 • Talous
 • Työ ja yritykset
 • Kauppa
 • Hinnat ja kustannukset
 • Matkailu ja liikenne
 • Ympäristö ja kestävä kehitys
 • Turvallisuus
 • Muuttoliike
 • Koulutus
 • Elinolot
 • Kulttuuri ja vapaa-aika
 • Arvot ja asenteet