Skip to main content
Tilastokeskuksen Tilasto-oppaat Tilastokeskuksen verkkosivut, etusivu

Kotimaisen tilastotiedon opas

Liikenne ja matkailu

Liikenne ja matkailu − keskeisimmät tilastot

Liikennettä koskevat tilastot sisältävät tietoa tie-, vesi- ja rautatieliikenteen käytöstä ja verkostosta sekä liikenneonnettomuuksista. Tilastoissa on myös tietoa moottoriajoneuvojen määristä ja ensirekisteröinneistä. Liikennetilastojen tietoja tuottavat liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Tilastokeskus.

Matkailutilastot sisältävät tietoa kotimaisten majoituspalvelujen tarjonnasta ja käytöstä sekä suomalaisten tekemistä koti- ja ulkomaanmatkoista.

Tilastojen kotisivuilta löydät tilastolukujen ja tietokantalinkkien lisäksi tilastojen kuvaukset ja käsitteiden selitykset, joihin on hyvä tutustua.

Kokeellisena tilastona tuotettava vuokramökkitilasto kattaa majoitustilaston ulkopuolelle jäävien ja kotimaisilla alustoilla tarjolla olevien vuokramökkien kapasiteetin, käytön ja hintatiedot.

Yksityiskohtaisimmat tilastoluvut, kuten alueittaiset tiedot tai tiedot eri kuukausilta, löytyvät yleensä vain tietokantataulukoista. Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan käyttöohjeet ovat alla olevissa videoissa. Voit kysyä apua tietojen etsimiseen myös tietopalvelusta.

Hyvä muistaa

Matkailun taloudellisia vaikutuksia kuvaavan matkailutilinpidon löydät aihealueelta kansantalous.

Liikenteen kustannusindeksit (mm. linja- ja kuorma-autoliikenne, taksi- ja sairaankuljetusliikenne sekä jätteenkuljetus) ovat tilattavissa Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Liikenne ja matkailu − tilastotiedonlähteitä

Alla olevassa listassa on monenlaisia tilastotiedonlähteitä liikenteestä ja matkailusta. Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tilastojen oikeellisuudesta. Jos käytät muita kuin valtion tilastotoimen tilastoja, arvioi käyttämiesi tietojen luotettavuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseesi.

Näin löydät StatFin-tilastotaulukot