Skip to main content

Kotimaisen tilastotiedon opas

Kysy tilastoista

Tilastokeskuksen tietopalvelusta saat apua tilastojen löytämiseen ja tulkintaan. Vastaamme kysymyksiisi mahdollisimman pian, viimeistään kahden työpäivän aikana. Palvelemme arkisin klo 9.00–16.00.

Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta − keskeisimmät tilastot

Tilastot tieteestä, teknologiasta ja tietoyhteiskunnasta kuvaavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta ja resursseja, yritysten innovaatiotoimintaa ja tietotekniikan käyttöä yrityksissä sekä väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttöä.

Tilastojen kotisivuilta löydät tilastolukujen ja tietokantalinkkien lisäksi tilastojen kuvaukset ja käsitteiden selitykset, joihin on hyvä tutustua.

Yksityiskohtaisimmat tilastoluvut, kuten alueittaiset tiedot tai tiedot eri toimialoista, löytyvät yleensä vain tietokantataulukoista. Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan käyttöohjeet ovat alla olevissa videoissa. Voit kysyä apua tietojen etsimiseen myös tietopalvelusta.

Näin löydät StatFin-tilastotaulukot

Hyvä muistaa

Korkean teknologian ulkomaankauppa -tilaston löydät aihealueelta kauppa.

Tutustu myös Suomen Akatemian Tieteen tila -katsaukseen.

Tutkimus- ja kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan tuloksia ja vaikutuksia on koottu Tekesin katsauksiin.

Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta − tilastotiedonlähteitä

Alla olevassa listassa on monenlaisia tilastotiedonlähteitä tieteestä, teknologiasta ja tietoyhteiskunnasta. Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tilastojen oikeellisuudesta. Jos käytät muita kuin valtion tilastotoimen tilastoja, arvioi käyttämiesi tietojen luotettavuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseesi.