Skip to main content

Kotimaisen tilastotiedon opas

Kysy tilastoista

Tilastokeskuksen tietopalvelusta saat apua tilastojen löytämiseen ja tulkintaan. Vastaamme kysymyksiisi mahdollisimman pian, viimeistään kahden työpäivän aikana. Palvelemme arkisin klo 9.00–16.00.

Ympäristö ja luonnonvarat − keskeisimmät tilastot

Ympäristötilastoihin sisältyvät energiatilinpito, Suomen ympäristökeskuksen kuukausitiedot hydrologisista oloista, Ilmatieteen laitoksen ilmastotilastot (lämpötila, sademäärä), ilmapäästöjä, kasvihuonekaasuja ja jätteiden määrää sekä käsittelyä kuvaavat tilastot. Tilastot kuvaavat myös ympäristöön liittyvää liiketoimintaa, ympäristönsuojelusta aiheutuvia menoja ja ympäristöperusteisia veroja ja maksuja.

Tilastojen kotisivuilta löydät tilastolukujen ja tietokantalinkkien lisäksi tilastojen kuvaukset ja käsitteiden selitykset, joihin on hyvä tutustua.

Yksityiskohtaisimmat tilastoluvut, kuten toimialoittaiset tiedot, löytyvät yleensä vain tietokantataulukoista. Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan käyttöohjeet ovat alla olevissa videoissa. Voit kysyä apua tietojen etsimiseen myös tietopalvelusta.

Näin löydät StatFin-tilastotaulukot

Näin käytät StatFin-tilastotietokantaa

Hyvä muistaa

Tietoa aiheesta on myös kasvihuonekaasuinventaarion ja ympäristötilinpidon teemasivuilla.

Jätteenkuljetuksen kustannusindeksi on tilattavissa Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Ympäristö ja luonnonvarat − tilastotiedonlähteitä

Alla olevassa listassa on monenlaisia tilastotiedonlähteitä ympäristöstä ja luonnonvaroista. Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tilastojen oikeellisuudesta. Jos käytät muita kuin valtion tilastotoimen tilastoja, arvioi käyttämiesi tietojen luotettavuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseesi.