Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Kotimaisen tilastotiedon opas

Talous ja työ

Talous ja työ -osiossa pääset tutustumaan tilastotiedonlähteisiin seuraavilta aihealueilta.

Hinnat ja kustannukset

Hintoja ja kustannuksia kuvaavia tilastoja kuten kuluttajahintaindeksi, tuottajahintaindeksit sekä rakennuskustannusindeksi. Lisäksi tietoa eri tuotteiden hinnoista.

Julkinen talous

Tilastoja, jotka kuvaavat kuntien ja julkisyhteisöjen taloutta, muun muassa julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin, julkisen talouden velkaa sekä kuntien tuottoja ja menoja.

Kansantalous

Kansantalouden tilinpitojärjestelmään perustuvia tilastoja, jotka kattavat vuosi-, neljännesvuosi- ja rahoitus- sekä aluetilinpidon. Tilastot kuvaavat muun muassa bruttokansantuotetta, maksutasetta ja tuotannon suhdannevaihtelua.

Palkat ja työvoimakustannukset

Tilastoja kaikkien palkansaajien palkoista sektoreittain ja ammateittain, ansiotason kehityksestä sekä työvoimakustannuksista.

Rahoitus ja vakuutus

Vakuutusyhtiöiden ja sijoituspalveluiden toimintaa sekä luottolaitosten tilinpäätöksiä kuvaavia tilastoja.

Tulot ja kulutus

Tilastoja, jotka kuvaavat kotitalouksien ja tulonsaajien tuloja, menoja, varallisuutta ja velkaantumista. Kuluttajabarometri, joka kuvaa kuluttajien mielialoja ja aikomuksia.

Työmarkkinat

Työhön osallistumista ja työttömyyttä, työoloja, työtaisteluja, työtapaturmia sekä avoimia työpaikkoja kuvaavia tilastoja. Tietoa TE-toimistojen työttömistä työnhakijoista sekä toimistojen ilmoittamista avoimista työpaikoista.

Kysy tilastoista

Tilastokeskuksen tietopalvelusta saat apua tilastojen löytämiseen ja tulkintaan. Vastaamme kysymyksiisi mahdollisimman pian, viimeistään kahden työpäivän aikana. Palvelemme arkisin klo 9.00–16.00.