Skip to main content
Tilastokeskuksen Tilasto-oppaat Tilastokeskuksen verkkosivut, etusivu

Kotimaisen tilastotiedon opas

Yritykset

Yritykset − keskeisimmät tilastot

Yritystilastot sisältävät tietoa muun muassa yritysten tilinpäätöksistä, määristä eri toimialoilla ja alueilla, ulkomaisista tytäryhtiöistä sekä ulkomaisista suorista sijoituksista Suomeen.

Tilastojen kotisivuilta löydät tilastolukujen ja tietokantalinkkien lisäksi tilastojen kuvaukset ja käsitteiden selitykset, joihin on hyvä tutustua.

Yksityiskohtaisimmat tilastoluvut, kuten alueittaiset tiedot tai tiedot eri toimialoista, löytyvät yleensä vain tietokantataulukoista. Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan käyttöohjeet ovat alla olevissa videoissa. Voit kysyä apua tietojen etsimiseen myös tietopalvelusta.

Hyvä muistaa

Toimialaluokituksen (2008) voit tarkistaa Luokitusekspertistä.

Yrityspalvelut-tilasto löytyy aihealueelta palvelut.

Virallisten tilastojen lisäksi tilastotietoa yrityksistä on myös seuraavissa lähteissä:

Toimipaikkalaskurissa voit tarkastella toimipaikkojen lukumääriä alueittain, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain.

Yritysrekisteristä on lisäksi mahdollista poimia yritystietoja. Palvelu on maksullinen.

Hinnat ja kustannukset -aihealueella on kustannusindeksejä eri alojen erilaisten kustannustekijöiden hintojen kehityksestä.

Maksullisia kustannusindeksejä eri alojen (esim. kuorma-autoliikenne, maarakennusala) erilaisten kustannustekijöiden hintojen kehityksestä voi tilata Tilastokeskukselta. Palvelu on maksullinen.

Yritykset − tilastotiedonlähteitä

Alla olevassa listassa on monenlaisia tilastotiedonlähteitä yrityksistä. Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tilastojen oikeellisuudesta. Jos käytät muita kuin valtion tilastotoimen tilastoja, arvioi käyttämiesi tietojen luotettavuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseesi.

Näin käytät StatFin-tilastotietokantaa