Skip to Main Content

Tilasto-oppaat

Tilastokeskus logo

Kotimaisen tilastotiedon opas

Kauppa

Kauppa − keskeisimmät tilastot

Kauppaa koskevat tilastot kuvaavat Suomen tuontia ja vientiä ja kaupan liikevaihtokuvaaja kotimaisten kaupan alan yritysten liikevaihdon kehitystä. Tavaroiden ulkomaankauppatilastot tuottaa Tulli.

Tilastojen kotisivuilta löydät tilastolukujen ja tietokantalinkkien lisäksi tilastojen kuvaukset ja käsitteiden selitykset, joihin on hyvä tutustua.

Yksityiskohtaisimmat tilastoluvut löytyvät yleensä vain tietokantataulukoista. Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan käyttöohjeet ovat alla olevissa videoissa. Voit kysyä apua tietojen etsimiseen myös tietopalvelusta.

Hyvä muistaa

Monien kaupan alan tilastojen käytössä tarvitaan luokituksia. Lue lisää talousluokituksista ja ulkomaankauppatilastoissa käytettävistä hyödykeluokituksista Tilastokoulusta.

Ulkomaankaupan kokonaisuutta kuvaa tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa -tilasto aihealueella kansantalous.

Ulkomaankauppatilaston sanastosta löydät määritelmät ja huomautukset ulkomaankaupan tärkeimmistä termeistä.

Kauppa − tilastotiedonlähteitä

Alla olevassa listassa on monenlaisia tilastotiedonlähteitä kaupasta. Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tilastojen oikeellisuudesta. Jos käytät muita kuin valtion tilastotoimen tilastoja, arvioi käyttämiesi tietojen luotettavuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseesi.

Näin käytät StatFin-tilastotietokantaa