Skip to main content

Kotimaisen tilastotiedon opas

Luotettavaa tilastotietoa

Suomen virallinen tilasto (SVT) on kokoelma tilastoviranomaisten ja valtion organisaatioiden tuottamia tilastoja, jotka täyttävät sovitut laatukriteerit. Kun tarvitset luotettavaa tietoa, käytä ensisijaisesti virallisia tilastoja. Lue lisää virallisesta tilastosta.

Suomen virallisen tilaston lisäksi Suomessa tehdään paljon muitakin tilastoja. Näillä ei ole yhteisiä laatukriteereitä, ja siksi käyttäjän on syytä itse arvioida, onko tieto kyllin luotettavaa omaan käyttötarpeeseen.

Mistä tilastotietoa löytää?

Tilastotietoa Suomessa tuottavat monet eri tahot. Keskeisin tilastotiedon tuottaja on Tilastokeskus, joka tuottaa ison osan virallisista tilastoista ja koordinoi kansallista tilastotointa. Virallisia tilastoja tuottavat myös monet muut viranomaiset, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tulli ja Luonnonvarakeskus (Luke).

Viranomaisten lisäksi myös erilaiset muut organisaatiot, järjestöt ja yhdistykset julkaisevat tilastotietoa. Usein tilastoja koostaa se taho, joka tarvitsee tietoja omassa toiminnassaan. Osa järjestöistä hyödyntää viranomaisten keräämiä tilastotietoja omien tilastojulkistustensa pohjana; osa järjestöistä kerää itse tilastotietoa ja julkaisee sitä.

Tästä oppaasta löydät aiheittain ryhmiteltynä tietoa kotimaisista tilastoista. Kansallisen tilastotoimen tuottamat tilastot on nostettu esille Suositeltu-merkinnällä. Tilastotiedonlähteitä voi etsiä myös oppaaseen liittyvästä tiedonlähdelistauksesta.

Keskeisiä lähteitä

Tilastokeskuksen sivuilta löydät kaikki Suomen viralliset tilastot. Yksityiskohtaiset tilastotaulukot ovat Tilastokeskuksen StatFin-tietokannassa ja SVT-tuottajien verkkosivuilla.

Findikaattori-palveluun on koottu helposti käytettäviksi kuvioiksi ja taulukoiksi tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä ja kehityksestä.

Suomen tilastolliseen vuosikirjaan on koottu keskeiset luvut Suomesta ja suomalaisista. Kaikki vuosikirjat vuodesta 1879 tähän päivään löytyvät Doria-palvelusta.

Tilastokeskuksen lisäksi muita tilastoviranomaisia ovat

LUKE - maa-, metsä- ja kalataloustilastot

THL - sosiaali- ja terveysalan tilastot

Tulli - ulkomaankauppatilastot

Lisätietoja Suomen virallisesta tilastosta Tilastokoulussa.

Hae tilastotiedonlähteitä

Tutustu myös tiedonhaun verkkokurssiin: