Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Historiallisen tilastotiedon opas

VÄESTÖ

Väestö-aihealueen sisältö

Tämän oppaan väestö-osiossa pääset tutustumaan historiallisiin tilastotiedonlähteisiin seuraavilta aihealueilta.

Adoptiot
Ottolapseksi ottamisen tilastoja vuodesta 1987 lähtien.

Asuminen
Tilastotietoa rakennus- ja asuntokannasta, väestön asuinoloista sekä asuntokuntien rakenteesta aikojen saatossa. Lisäksi asuntojen hinta- ja vuokratietoja sekä asuntoyhteisöjen tilinpäätöstietoja.

Kuolleet
Tietoa kuolleiden määristä vuodesta 1749 lähtien. Lisäksi kuolleisuus- ja elinajanodotelukuja.

Muuttoliike
Tilastotietoa henkilöiden muutoista eri maiden välillä ja maan sisällä 1800-luvun lopusta lähtien.

Perheet
Väestölaskentojen pohjalta koottua tietoa perheistä vuodesta 1950 lähtien, vuosittaisia tietoja vuodesta 1992 lähtien.

Siviilisäädyn muutokset
Tietoa avioliiton solmineiden määristä vuodesta 1749 lähtien. Avioerotilastoja vuodesta 1878 lähtien.

Suomen kansalaisuuden saamiset
Tietoa Suomen kansalaisuuden saamisista vuodesta 1931 lähtien.

Syntyneet
Tilastotietoa elävänä syntyneistä vuodesta 1749 lähtien. Lisäksi tietoa mm. lapsen järjestysluvusta, äidin iästä ja siviilisäädystä.

Työssäkäynti
Keskeiset työssäkäyntiä koskevat tilastot eli työssäkäyntitilasto (vuodesta 1987 alkaen) ja aiempia tietoja väestön elinkeinorakenteesta väestölaskentojen pohjalta.

Väestöennusteet
Suomen tulevaa väestönkehitystä koskevia ennustelaskelmia vuodesta 1934 lähtien.

Väestölaskennat
Tietoa vuosina 1749–1995 toteutetuista väestölaskennoista.

Väestötilastoinnin historiaan liittyvää kirjallisuutta

Hedelmällisyyttä ja kuolleisuutta käsittelevää kirjallisuutta

Johdantoa vanhoihin väestötilastoihin

Tutustu väestötilaston historiaan Tilastokeskuksen oppaassa:

Hyödyllisiä käsitteitä ja määritelmiä

Tutustu Tilastokeskuksen käsitteisiin ja henkilötietoihin liittyviin luokituksiin.

Alueellisia vanhoja tilastoja

Kaupunkien väestölaskennat

  • Julkaistuja tilastotietoja kaupunginosittain ja jopa kortteleittain.
  • Väestölaskentoja tehtiin suurimmista kaupungeista joka 10. vuosi aikajaksolla 1870–1930.
  • Digitoidut julkaisut ovat käytettävissä Doriassa.

Vuoden 1960 (–2000) väestölaskennat

  • Tietoja myös suurimmista taajamista.
  • Vuoden 1970 laskennassa tehtiin ensimmäiset osa-aluetaulut. Ne ovat paperimuotoisina vuodelta 1980 Tilastokeskuksen arkistossa ja vuodelta 1970 Kansallisarkistossa.
  • Tuoreempia tietolähteitä on koottu Väestölaskentatilastot-sivulle.

Kaupunkien omat tilastojulkaisut

Suurimmat kaupungit ovat julkaisseet kaupunginosittaisia tietoja omissa tilastojulkaisuissaan.

Kuntapohjaiset alueluokitukset