Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Historiallisen tilastotiedon opas

Perheet

Perhetilastoinnin taustaa

Ensimmäiset perhetilastot ovat saatavilla vuosien 1950 ja 1960 väestölaskennoista. Vuodesta 1970 lähtien väestölaskentoja on tehty viiden vuoden välein. Väestölaskentavuosina perheille on yhdistelty tietoja työssäkäynnistä, tuloista asumisesta jne. Muina vuosina saatavilla on pelkästään perheiden demografisia tietoja.

Tietoja on kerätty ja julkaistu seuraavasti:

 • Vuodesta 1870 vuoteen 1930 tehtiin kymmenvuosittain suurimmissa kaupungeissa henkilölomakkeisiin perustuva väestölaskenta. Näistä laskennoista on saatavilla jonkinlaisia ruokakuntatietoja.
 • Ensimmäiset varsinaiset perhetilastot ovat saatavilla vuosien 1950 ja 1960 väestölaskennoista.
 • Vuodesta 1970 lähtien väestölaskentoja on tehty viiden vuoden välein.
 • Lisäksi vuosina 1977, 1978, 1982, 1984 ja 1987 on julkaistu perhetietoja.
 • Avoliitossa elävistä tehtiin vuosina 1980–1989 vuosittain työvoimatutkimuksen yhteydessä noin 10 000 henkilön otokseen perustuva katsaus.
 • Vuodesta 1992 perhetilastoja on tehty vuosittain.
 • Perhejulkaisu on tehty vuosittain vuodesta 1994 lähtien.
 • Vuodesta 2009 lähtien perhejulkaisu on tuotettu vain verkkoversiona.

Nykyisillä määritelmillä perhetiedostoja on tehty vuonna 1990 ja vuodesta 1992 eteenpäin. Perhetiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia ennen ja jälkeen vuoden 1990, jolloin avoparit alettiin päätellä yhdessä asumisen perusteella.

Perhejulkaisussa on otostutkimuksia apuna käyttäen estimoitu vuosille 1960 ja 1970 koko maan osalta perhejakauma mukaan lukien avoparit, joilla ei ole yhteisiä lapsia. Vuoden 1980 ja 1985 luvut on tulostettu uudella luokituksella alkuperäisestä aineistosta. Avoparien ottaminen mukaan tilastoon lisää perheiden määrää ja samalla vähentää yhden vanhemman perheiden määrää, koska osa vanhemmista asuu avoliitossa uuden puolison kanssa.

Se, että lapsen asemaan luokiteltavan henkilön siviilisäädylle ei enää vuoden 1990 jälkeen aseteta rajoitteita, lisää niin ikään perheiden määrää. Nyt esim. äitinsä luo asumaan palannut eronnut henkilö muodostaa äitinsä kanssa perheen, aikaisemmin äiti ja lapsi tilastoitiin perheväestön ulkopuolisiksi.
 

Lähteet:

Perheet, pitkiä aikasarjoja

Pitkiä aikasarjoja koko maan tasolla on perhetilaston liitetaulukoissa:

 • Liitetaulukko 1. Perheet tyypeittäin 1950–
 • Liitetaulukko 3. Lapsiperheet tyypeittäin 1950–
 • Liitetaulukko 2. Perheväestö ja perheen keskikoko 1950–
 • Liitetaulukko 4. Uusperheet 1990–

Tilastokeskuksen StatFin-tietokannassa on aluetason tietoja perheistä vuodesta 1992 eteenpäin:

Julkaisuja

Julkaisemattomat aineistot

Arkistoaineistojen sijaintitietoihin voit tutustua Kansallisarkiston Astia-palvelussa. Tilastokeskuksen aineistot löydät tietokannasta arkistonmuodostajan Tilastollinen päätoimisto -nimellä.

Hyvä muistaa

Asuntokuntia koskevat tilastot löytyvät aihealueelta asuminen.

Väestöaiheisiin liittyviä vanhoja alueellisia tietoja on koottu Väestö-aihealueen yläsivulle.

Tuoreimmat tilastolähteet väestöaihealueelta on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen.

Lue aiheesta lisää