Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Historiallisen tilastotiedon opas

Suomen kansalaisuuden saamiset

Suomen kansalaisuuden saamiset -tilastoinnin taustaa

Ulkomaalainen voi saada Suomen kansalaisuuden kuuden vuoden Suomessa asumisen jälkeen. Kansalaisuuden voi myös saada oltuaan avioliitossa suomalaisen kanssa ja asuttuaan Suomessa kolme vuotta.

Syntymän yhteydessä saadut Suomen kansalaisuudet eivät sisälly tilastoon. Suomen kansalaisuuden voi saada hakemus- tai ilmoitusmenettelyllä, mutta myöskään tätä tietoa ei ole Tilastokeskuksen aineistossa.

Suomen kansalaisuuden saaneiden vuosittaisia määriä on saatavilla vuodesta 1931 alkaen seuraavasti:

 • lukumäärät sukupuolittain vuodesta 1931 alkaen, Väestönmuutokset (SVT VI)
 • lukumäärät vuosilta 1960–1974, Tilastotiedotus VÄ 1975:22
 • Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1965–2016 (Suomen tilastollinen vuosikirja 2010, taulukko 106)
 • StaFin-tietokannassa vuodesta 1990 lähtien

Sähköisessä muodossa olevista tapahtumatiedoista Suomen kansalaisuuden saaneista on tuotettavissa tietoja vuodesta 1987 lähtien.

Lähteet:

Suomen kansalaisuuden saamiset, pitkiä aikasarjoja

Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta löytyy mm. seuraavat pitkät aikasarjat Suomen kansalaisuuden saaneisiin liittyen:

Suomen tilastollisissa vuosikirjoissa on tietoa Suomen kansalaisuuden saaneista ulkomaalaisista vuosilta 1956–1987 ja Suomen kansalaisuuden saaneista ulkomaalaisista entisen kansalaisuuden mukaan vuodesta 1976 alkaen. Katso esimerkiksi:

Lisäksi vuosikirjoissa on tietoja turvapaikanhakijoista ja pakolaisista, turvapaikanhakijoista ja turvapaikkapäätöksistä hakijan kansalaisuuden mukaan sekä kuntien vastaanottamista pakolaisista maakunnittain ja alkuperämaan mukaan.

Suomen tilastollinen vuosikirja 2008–

 • Turvapaikkapäätökset hakijan kansalaisuuden mukaan, 2009
 • Turvapaikanhakijat ja pakolaiset, 1990–2009
 • Turvapaikanhakijat kansalaisuuksittain, 2008–2009
 • Kuntien vastaanottamat pakolaiset maakunnittain, 2009
 • Kuntien vastaanottamat pakolaiset alkuperämaan mukaan, 2006–2008

Suomen tilastollinen vuosikirja 2010

 • 104. Turvapaikkapäätökset hakijan kansalaisuuden mukaan, 2013
 • 105. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset, 2000–2013
 • 106. Turvapaikanhakijat kansalaisuuksittain, 2012–2013
 • 107. Kuntien vastaanottamat pakolaiset maakunnittain, 2013

Julkaisuja

Väestömuutokset-julkaisut (SVT VI)

 • Suomen kansalaisuuden saaneiden vuosittaisia määriä on saatavilla Väestönmuutokset-julkaisuissa vuodesta 1931 alkaen
 • tiedot on ilmoitettu Muuttoliike-kappaleissa (kts. Suomen kansalaisoikeudet)

Tilastotiedotus-julkaisut

Seuraavassa julkaisussa on Suomen kansalaisuuden saaneiden lukumääriä vuosilta 1960–1974:

Julkaisusta löydät myös seuraavat taulut:

1. Suomen kansalaisuuden vuosina 1971–1974 saaneet ulkomaalaiset aikaisemman kansalaisuuden ja kan­salaisuuslain pykälien mukaan
2. Suomen kansalaisuuden vuosina 1971–1974 saaneet ulkomaalaiset syntymämaan ja aikaisemman kansa­laisuuden  mukaan
3. Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuosina 1972–1974
4. Suomen kansalaisuuden vuosina 1971–1974 saaneet ulkomaalaiset asuinläänin mukaan
5. Suomen kansalaisuuden vuosina 1971–1974 saaneet ulkomaalaiset ammattialoittain

 

Julkaisemattomat aineistot

Arkistoaineistojen sijaintitietoihin voit tutustua Kansallisarkiston Astia-palvelussa. Tilastokeskuksen aineistot löydät tietokannasta arkistonmuodostajan Tilastollinen päätoimisto -nimellä. Esimerkiksi tilastot Suomen kansalaisuuden saaneista ovat Tilastollisen päätoimiston arkiston (KA) sarjassa K01 B Väestönmuutostilastot.

Hyvä muistaa

Käsitteitä ja määritelmiä

Kansalaisuuden määritelmä 1

Kansalaisuudella tarkoitetaan jonkin maan kansalaisena olemista. Yleensä kansalaisuus saadaan syntyessä, mutta se voidaan vaihtaa muutettaessa toiseen maahan asumaan. Henkilöllä voi olla myös useamman maan kansalaisuus (kansalaisuuslaki 2003/359 ja kansalaisuusasetus 1985/699). Jos henkilöllä on kahden maan kansalaisuus, joista toinen on Suomen, hän on tilastoissa Suomen kansalaisena. Jos Suomessa asuvalla ulkomaan kansalaisella on useita ulkomaiden kansalaisuuksia, hän on rekisterissä ja tilastoissa sen maan kansalaisena, jonka passilla hän on maahan tullut.

Kansalaisuuden määritelmä 2

Kansalaisuus on sama kuin passin myöntämismaa. Henkilöllä voi olla useita kansalaisuuksia tai ei lainkaan kansalaisuutta. Kansalaisuudeksi hyväksytään myös muukalaispassin omistaminen.

Muuta

Maahanmuuttoviraston luvut Suomen kansalaisuuden saaneista on laadittu maailman eri valtioissa vakituisesti asuvista henkilöistä, kun taas Tilastokeskus laatii kyseisen tilaston Suomessa vakituisesti asuvista henkilöistä.

Väestöaiheisiin liittyviä vanhoja alueellisia tietoja on koottu Väestö-aihealueen yläsivulle.

Tuoreimmat tilastolähteet väestöaihealueelta on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen.

Lue lisää