Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Historiallisen tilastotiedon opas

Syntyneet

Syntyneiden tilastoinnin taustaa

Väestönmuutostietoja syntyneiden määristä on saatavilla vuodesta 1749 lähtien. Syntyneiden määrät ovat saatavilla seuraavasti:

 • koko maan tasolla vuosittain vuodesta 1749
 • koko maan tasolla vuosittain sukupuolen mukaan vuodesta 1751
 • kuukausittain StatFinissa vuodesta 1900, Doriassa vuodesta 1859
 • alueittain StatFinissa vuodesta 1990
 • aikaisempia aluetietoja löytyy Väestönmuutokset-vuosijulkaisuista

Vuodesta 1776 lähtien on tietoja synnyttäneistä äideistä viisivuotisikäryhmittäin ja vuodesta 1936 lähtien kaikista syntyneistä lapsista äidin iän mukaan. Tilastollisessa vuosikirjassa on julkaistu vuosikeskiarvoja vuodesta 1921 alkaen.

Väestönmuutostilastojen keskeistä sisältöä ovat tiedot väkiluvusta, syntyvyydestä, kuolleisuudesta, avioliitoista, avioeroista ja muuttoliikkeestä. Tietoja löytyy sukupuolen ja iän mukaan koko maasta ja lääneistä sekä tärkeimmät tiedot myös seurakunnittain. Suurin osa tiedoista on julkaistu kuukausittain.

Väestönmuutostietoja julkaistiin myös lyhyessä yleiskatsauksessa vuosilta 1904 - 1940 Väestösuhteet-nimellä.

Väestönmuutostilastojen yhteiset perustiedot: syntymäaika (ikä), sukupuoli, muutospäivä, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, asuinkunta, väestörekisteri (uskontokunta), syntymäkunta ja avioliiton solmimisaika

Syntyneistä lisäksi: lasten luku synnytyksessä, lapsen järjestysluku, lapsen sukuasema, elävänä/kuolleena syntynyt, vanhempien syntymäaika, avioliiton järjestysluku ja solmimisaika sekä äidin siviilisääty.

 

Lähteet:

Julkaisut

 • Vuosijulkaisu Väestö, osat I ja III (SVT VI A)
  • ilmestyi Väestönmuutokset SVT VI A -vuosijulkaisussa vuoteen 1986 saakka
  • myös 5-, 10- ja 15 -vuotisjulkaisuja
  • nykyisin laadittavista julkaisemattomista taulukoista on luettelo vuosien 1973–1978 julkaisujen liitteissä
 • Tilastollisia tiedonantoja
 • Tilastotiedotus VÄ (vuosilta 1968–1979)
  • Väestönmuutosten kuukausittaisia ennakkotietoja
  • Väestönmuutosten ennakkotietoja vuosittain
  • pääset tutustumaan julkaisuihin yllä olevasta Väestörakenne ja väestönmuutokset -kokoelmasta
 • Aluetietokannassa on tietoja väestönmuutoksista vuodesta 1975 lähtien
 • 1925:4 Suomen suurimpien kaupunkien hedelmällisyyssuhteet
 • 1939:7 Siviilirekisteriväestön syntyneisyys vuosina 1931–36
 • 1945:3-4 Syntyneisyys vuonna 1943

Julkaisemattomat aineistot syntyneistä

Väestönmuutostauluista löytyvät seuraavat syntyneitä ja synnyttäjiä koskevat tiedot vuosilta 1808–1877.  Kaupunkiseurakunnat ovat erikseen ja maaseurakunnista on rovastikunnittainen yhteenveto, jossa seurakunnittain tietoja on vain syntyneet sukupuolen mukaan.
Seurakunnittain alla mainitut tiedot ovat vuosilta 1878–1920:

 • Elävänä ja kuolleena syntyneet kuukausittain sukupuolen ja äidin avioisuuden mukaan
 • Synnyttäneet iän mukaan
 • kaksos-, kolmossynnytykset

Alkuperäiset väestönmuutostaulut ovat Kansallisarkistossa. Niihin voit tutustua arkiston Astia-palvelussa. Tilastokeskuksen aineistot löydät tietokannasta arkistonmuodostajan Tilastollinen päätoimisto -nimellä. Valitse Tilastollisen päätoimiston arkiston sarja K01 Väestötilastot.

Hyvä muistaa

Syntymähetki

Syntymän kellonaika oli syntymätodistuksessa vuodesta 1975 alkaen. Aiempina vuosina syntyneiden syntymän kellonaikoja voi tiedustella synnytyssairaalasta, jossa synnytys on tapahtunut. Syntymätodistukset, joita Tilastokeskukseen tuli 1966-1988, on hävitetty Kansallisarkiston ja HE:n, henkilötilastojen luvalla 2008.

Arkistolaitoksessa on tiedot kunnankätilöiden hoitamista kotisynnytyksistä vuosilta 1923–1978.

Syntymäpäivä

Tilastokeskuksella ei ole elävänä syntyneistä tietoa päiväkohtaisesti kuin vasta vuodesta 1987 alkaen.

Syntyneiden luettelo

Seurakuntien ilmoitukset syntyneistä vuosilta 1939–1965 on siiretty Kansallisarkistoon. Syntymätodistukset säilyttää pysyvästi maistraatti.

 

Väestöaiheisiin liittyviä vanhoja alueellisia tietoja on koottu Väestö-aihealueen yläsivulle.

Tuoreimmat tilastolähteet väestöaihealueelta on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen.

Lue aiheesta lisää