Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Historiallisen tilastotiedon opas

Siviilisäädyn muutokset

Siviilisäädyn muutosten tilastoinnin taustaa

Väestönmuutostietoja avioliiton solmineiden määristä on saatavilla vuodesta 1749 lähtien. Vuoden 1877 tilastouudistuksen myötä avioeroista alettiin kerätä tietoja vuosittain. Avioerotilaston aineisto parani vuonna 1885, kun tuomiokapitulit alkoivat toimittaa tilastolliselle päätoimistolle nimellisiä luetteloja annetuista erokirjoista. Vuodesta 1951 avioliiton solmimista koskevat tiedot alettiin saada jokaisesta avioliitosta erikseen. Rekisteröidyistä parisuhteista on tietoja vuodesta 2002 lähtien.

  • avioliiton solmineiden määrät vuodesta 1749 alkaen
  • vuosittaiset tiedot avioeroista vuodesta 1878 alkaen
  • avioliittojen peruuntumiset sekä asumus- ja avioerot vuodesta 1930 alkaen
  • avioliittokohtaiset tiedot vuodesta 1951 alkaen
  • rekisteröityjen parisuhteiden määrät vuodesta 2002 alkaen

Vuoden 1930 avioliittolain uudistuksen myötä tietoja avioliittojen peruuntumisista sekä asu­mus- ja avioeroista on saatu tuomioistuimilta tapauskohtaisilla lomakkeilla. Vuodesta 1975 tiedot alettiin keskitetysti lähettämään Väestörekisterikeskukseen ja sieltä Tilastokeskukseen. Vuoden 2013 tietoihin saakka tehtiin Käräjäoikeuden siviiliasioiden ratkaisut -tilastoa.
Tutustu myös lakkautettujen tilastojen tietokantatauluihin.
 

Lähteet:

Siviilisäädyn muutokset, pitkiä aikasarjoja

Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta ja Suomen tilastollisesta vuosikirjasta löytyy mm. seuraavat siviilisäädyn muutoksiin liittyvät pitkät aikasarjat:

Julkaisut

Väestömuutokset-julkaisut

Vuosittain ilmestynyt Väestönmuutokset-julkaisu kokoaa keskeiset väestöön liittyvät muutokset kuten syntyneet, kuolleet, muutot, avioliitot ja erot. Katsauksessa tarkastellaan väestönmuutosten kehityssuuntia ja aikasarjatietoja sekä esitetään kansainvälisiä vertailuja. Taulukoihin on koottu yksityiskohtaiset tilastot. Tiedot on esitetty koko maata koskevina, mutta väestönmuutoksia on tarkasteltu myös suuralueittain ja maakunnittain.

Muita julkaisuja

Julkaisemattomat aineistot

Tilastokeskuksessa on julkaisemattomia väestömuutosaineistoja vuodesta 1808 lähtien mikrokuvattuna. Nykyisin laadittavista julkaisemattomista taulukoista on luettelo julkaisun Väestö osien I ja III liitteissä.
Lähde:

Arkistoaineistojen sijaintitietoihin voit tutustua Kansallisarkiston Astia-palvelussa. Tilastokeskuksen aineistot löydät tietokannasta arkistonmuodostajan Tilastollinen päätoimisto -nimellä. Avioliitto- sekä avio- ja asumiserotilastot ovat Tilastollisen päätoimiston arkiston (KA) sarjassa K01 B Väestönmuutostilastot.

Väestönmuutostaulut on digitoitu Kansallisarkistossa ja on vapaasti selattavissa lukuunottamatta käyttörajoittettuja aineistoja.

Hyvä muistaa

Väestöaiheisiin liittyviä vanhoja alueellisia tietoja on koottu Väestö-aihealueen yläsivulle.

Tuoreimmat tilastolähteet väestöaihealueelta on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen.

Lue lisää siviilisäädyn muutoksista