Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Historiallisen tilastotiedon opas

Vaalit

Vaalitilastoinnin taustaa

Ensimmäiset uuden valtiopäiväjärjestyksen mukaiset eduskuntavaalit maassamme pidettiin vuonna 1907. Ne antoivat aiheen laatia koko maan kattava vaalitilasto. Vaalitilastot sisältävät tilastot yleisten vaalien tuloksista, äänioikeutetuista, äänestämisestä, ehdokkaista ja valituista.

Naiset saivat äänioikeuden osana yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta vuonna 1906.

Vaalitilastoja on saatavilla seuraavasti:

  • presidentinvaaleista vuodesta 1925 alkaen
  • eduskuntavaaleista vuodesta 1907 alkaen
  • kunnallisvaaleista vuodesta 1921 alkaen
  • europarlamenttivaaleista vuodesta 1996 alkaen

Europarlamenttivaalit-osio sisältää myös julkaisun neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unioniin.

Pysyvästi säilytettävät vaalien manuaaliaineistot on siirretty Kansallisarkistoon keväällä 2015.

Lähteet:

Vaalit (äänestysaktiivisuus), pitkiä aikasarjoja

Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta ja Suomen tilastollisesta vuosikirjasta löytyy mm. seuraavat pitkät aikasarjat äänestysaktiivisuuteen liittyen:

Vaalit, pitkiä aikasarjoja

Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta löytyy mm. seuraavia aikasarjoja vaaleihin liittyen:

Vaalit, julkaisut

Vaalitilastoja on saatavissa koko itsenäisyyden ajalta. Pysyvästi säilytettävät vaalien manuaaliaineistot on siirretty Kansallisarkistoon keväällä 2015.

Presidentinvaalit

Tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit ja eduskuntavaalit: SVT-sarja XXIX A

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit vuodesta 1983 lähtien: aluetietokanta
aikasarjat

Kunnallisvaalit

Kunnallisvaalit SVT-sarja XXIX B

Vuosina 1930–1960 toimitetuista kunnallisvaaleista on tietoja vain Suomen tilastollisessa vuosikirjassa ja Tilastokatsauksissa.

Kunnallisvaalit vuodesta 1976 lähtien: aluetietokanta

Alueelliset vaalitilastot

Kansanäänestykset

Neuvoa-antavat kansanäänestykset: SVT-sarja XXX C

Muuta vaaleihin liittyvää

Vuoden 1987 vaalijulkaisussa on tietoa äänestäjistä alueittain ja vuoden 1991 julkaisussa äänestyskäyttäytymistä käsitteleviä artikkeleita.

Julkaisemattomat aineistot

Eduskuntavaalit

  • Ehdokaslistojen yhdistelmät 1910–1979

Kunnallisvaalit

  • Lomakkeet ja ehdokaslistojen yhdistelmät 1918–1953
  • Vaalilomakkeet ja -liput 1956, 1960

Kunnallisvaaleista on jokaisesta kunnasta seuraavat tiedot vuodesta 1918 alkaen:

  • ehdokaslistat, joissa ehdokkainen nimet ja ammatti, äänioikeutettujen määrä, äänestäneiden määrä ja äänestysprosentit, äänimäärät puolueittain ehdokkaiden sukupuolen mukaan, valtuustoon valitut ja hylättyjen äänien määrä.

Vuodesta 1972 lähtien tietoja äänestäneistä on myös kunnan äänestysalueittain. Ehdokkaiden henkilökohtaiset äänimäärät ovat merkitty ehdokaslistojen yhdistelmiin vuodesta 1953 lähtien. Sitä ennen äänestettiin ehdokaslistoja, joissa kussakin oli useita ehdokkaita ja näin ollen henkilökohtaisia äänimääriä ei pystytty laskemaan. Ehdokaslistoissa on alleviivattu ne ehdokkaat, jotka tulivat valituiksi.

Kansallisarkistoon siirrettyjen arkistoaineistojen sijaintitietoihin voit tutustua Astia-tietokannassa. Tilastokeskuksen aineistot löydät tietokannasta arkistonmuodostajan Tilastokeskus, Tilastollinen päätoimisto -nimellä (katso esimerkiksi Tilastollisen päätoimiston tilastoarkisto (KA) - Sarjat K07 Vaalitilastot).

Hyvä muistaa

Tuoreimpien vaalitilastojen lähteet on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen.

Lue lisää vaaleista