Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Historiallisen tilastotiedon opas

Työssäkäynti

Työssäkäynti-tilastoinnin taustaa

Työssäkäyntitilastossa tuotetaan keskeiset työssäkäyntiä koskevat tiedot vuosittain. Työssäkäyntitilaston laatiminen on aloitettu vuodesta 1987. Ennen vastaavia tietoja voitiin tuottaa ainoastaan väestölaskentavuosina. Väestön elinkeinorakenteesta kunnittain on julkaistu hyvinkin paljon tietoja väestönlaskentojen ajankohdilta eli vuosien 1950, 1960 ja 1970 lopulta. Tätä vanhempaa tietoa väestön työssäkäynnistä on koottu tutkimuksessa "Väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1880−1975".

Työssäkäyntitilaston perusjoukko ja määrittelyt ovat pysyneet suunnilleen samana tilaston aloitusvuodesta 1987 lähtien. Tilastossa käytetyt luokitukset ovat sen sijaan muuttuneet vuosien mittaan. Mm. toimialaluokitus on muuttunut vuosina 1993, 2001 ja 2007 ja ammattiluokitus vuosina 1995 ja 2010 (myös vuosina 1900 ja 1910). Luokitusmuutokset vaikuttavat vuosien vertailtavuuteen, sillä täydellisiä kääntöavaimia ei kaikkien luokitusten välille ole voitu rakentaa.

Lähteet:

Työssäkäynti, pitkiä aikasarjoja

StatFin-tietokannassa on useita työssäkäyntiin liittyviä aikasarjoja vuodesta 1987 lähtien.

Julkaisut

Seuraavassa julkaisussa mm. tietoja väestöstä pääasiallisen toiminnan mukaan 1950–1995:

Julkaisemattomia aineistoja

Arkistoaineistojen sijaintitietoihin voit tutustua Kansallisarkiston Astia-palvelussa. Tilastokeskuksen aineistot löydät  arkistonmuodostajan Tilastollinen päätoimisto -nimellä.

Hyvä muistaa

Työssäkäyntiin liittyvää tilastotietoa löydät myös oppaan Väestölaskennat-osiosta.

Väestöaiheisiin liittyviä vanhoja alueellisia tietoja on koottu Väestö-aihealueen yläsivulle.

Tuoreimmat tilastolähteet väestöaihealueelta on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen.