Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Historiallisen tilastotiedon opas

Asuminen

Asumisen tilastoinnin taustaa

Asumista käsittelevät tilastot kuvaavat muun muassa rakennus- ja asuntokantaa, väestön asuinoloja ja asumisväljyyttä sekä asuntokunnan rakennetta. Lisäksi niissä on asuntojen hinta- ja vuokratietoja sekä asuntoyhteisöjen tilinpäätöstietoja.

Tietoja on kerätty ja julkaistu seuraavasti:

  • Väestölaskennoissa vuosina 1950, 1960, 1970, 1975 ja 1980, ja ne on julkaistu Väestölaskenta-sarjassa.
  • Väestölaskentoja tehtiin suurimmissa kaupungeissa kymmenvuosittain vuosina 1870-1930 ennen varsinaista ensimmäistä koko maan kattavaa väestölaskentaa vuonna 1950. Kaupunkilaskentojen tiedot julkaistiin kaupunginosittain/kortteleittain.
  • Vuosina 1985–2007 tiedot julkaistiin vuosittain erillään Asuntokantatilastossa ja Asuntokunnat ja asuinolot -tilastossa (Asuminen-sarjassa).
  • Tilastovuodesta 2008 alkaen tilastot yhdistettiin siten, että tilaston nimeksi tuli Asunnot ja asuinolot -tilasto ja sen tietosisältö on sama kuin aikaisemmin erillisinä olleiden tilastojen. 

Asuntolaskennassa on tietoja asunnon huoneluvusta, käyttötarkoituksesta, asumisväljyydestä (asukkaita huonetta kohti), lämmityksestä, kerroksesta, varusteista (mukavuudet) ja vuosivuokrasta. Nykyisistä tilastoista poiketen tietoja on saatavissa myös laitosväestöstä (sairaalat, vankilat, laivat ym.). Erikseen mainitaan myös maanpinnan alapuolella olevat asunnot ja ahtaasti asuvat henkilöt. Rakennuksista on tietoja kiinteistöjen omistajista (haltija) ja rakennuksista lämmityksen, rakennusaineen ja kerrosten mukaan.

Lisätietoja asumisesta löytyy asunto- ja elinkeinotutkimuksesta, talonrakennus- ja asuntotuotantotilastoista sekä asuntohallituksesta.

Lähteet:

Asuminen, pitkiä aikasarjoja

Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta löytyy mm. seuraavat asumiseen liittyvät pitkät aikasarjat:

Pitkiä aikasarjoja löytyy myös Asunnot ja asuinolot -tilaston liitetaulukoista:

  • 1960– Asuntokanta ja varusteet*
  • 1960– Asuntokunnat koon mukaan ja asuntokuntien keskikoko
  • 1970– Asuntokanta, huoneiston keskimääräinen pinta-ala (m2)
  • 1970– Asuntokunnat ja henkilöt asunnon hallintaperusteen mukaan

*Osa rakennusten ja asuntojen varustetiedoista on kerätty vasta vuoden 1980 väestölaskentatietojen jälkeen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi hissi, parveke ja koneellinen ilmastointi.

Julkaisemattomat aineistot

Vuosien 1950 - 1960 väestölaskennan ruokakunta- ja asuntolomakkeet on luovutettu Kansallisarkistoon ja digitoitu. Aineisto on käyttörajoitettua ja katsottavissa Kansallisarkiston sisäverkosta kirjautumalla.

Asumistilastot Tilastokeskuksen sivuilla

Asumista käsittelevät tilastot Tilastokeskuksen sivuilla:

Asunnot ja asuinolot -tilasto on vuositilasto ja se kuvaa olemassa olevaa asuntokantaa, asuntojen lukumäärää ja asuntokuntien asuinoloja kunkin vuoden viimeisenä päivänä. Tietoja on kerätty väestölaskennoissa vuosina 1950, 1960, 1970, 1975 ja 1980. Vuodesta 1985 vuoteen 2007 asti tiedot on julkaistu vuosittain erillään Asuntokantatilastossa ja Asuntokunnat ja asuinolot -tilastossa. Vuodesta 2008 tilastot on yhdistetty Asunnot ja asuinolot tilastoksi.

Tilasto mittaa asuntoyhteisön asumiskustannuksia, sekä selvittää mistä asumiskustannukset muodostuvat ja mistä erot kustannuksissa johtuvat. Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut ja tuotot vuodesta 1980 lähtien ja aravavuokratalojen hoitokulut ja tuotot vuodesta 1993 lähtien. Tiedot on julkaistu StatFin- tilastopalvelussa.

Vuokratilastot (neljännesvuosi- ja vuositilasto) kuvaavat vuokra-asuntokannan vuokratasoa ja vuokrien muutosta neljännesvuosi- ja vuositasolla. Vuokratasoa koskevia tietoja on olemassa jo vuodesta 1962, mutta luokitukset ja tuotantomenetelmät ovat muuttuneet vuosien varrella, joten vertailukelpoisten pitkien aikasarjojen muodostaminen saattaa olla ongelmallista. Uusittu neljännesvuositilasto on julkaistu vuoden 2003 1. neljänneksestä lähtien.

Tilasto kuvaa omakotitalojen ja omakotitalotonttien hintatasoja ja hintojen muutosta neljännesvuosi- ja vuositasolla. Vuositason tiedot ovat saatavissa vuodesta 1985 lähtien. Vuodesta 1994 alkaen tiedot on julkaistu neljännesvuosittain.

Omistusasumisen hintaindeksit kuvaavat omistusasumisen hankintaa ja omistamisen kustannuksia sekä asuntojen ostohinnan kehitystä. Sekä omistusasumisen hintaindeksistä että asuntojen hintaindeksistä on saatavilla tietoja 1. neljänneksestä 2010 alkaen.

Osakeasuntojen hinnat -tilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen hintakehitystä. Osakeasuntojen hinnoista on saatavilla Verohallituksen varainsiirtoveroaineistoon perustuvaa tietoa vuodesta 1987 lähtien neljännesvuosittain. Tätä vanhempaa tietoa on olemassa vuodesta 1970 lähtien. Kiinteistönvälittäjien aineistoihin perustuvaa tietoa on saatavilla vuosilta 1970–1986 ja luokitus on luokitukseltaan suppeampaa. Uusien asuntojen osalta vuodesta 2005 lähtien aikasarjat on laskettu neljännesvuosittain. Kuukausitilastoa on saatavilla vuoden 2010 alusta.

Rakennukset ja kesämökit -tilasto on vuositilasto ja se kuvaa olemassa olevaa rakennus- ja kesämökkikantaa vuoden viimeisenä päivänä. Tietoja on kerätty väestölaskennoissa vuosina 1950, 1960, 1970, 1975, 1980 ja 1985. Vuodesta 1987 vuoteen 2007 asti tiedot on julkaistu vuosittain erillään Rakennuskantatilastossa ja Kesämökit -tilastossa. Vuodesta 2008 tilastot on yhdistetty Rakennukset ja kesämökit -tilastoksi.