Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Väestö tilastoina

Väestö tilastoina -oppaan esittely

Väestö yhteiskunnan perustana

Väestö on yhteiskunnan perusta. Yhteiskunnallista toimintaa ohjaa pitkälti väestönkehitys, jolla tarkoitetaan väestössä tapahtuvia muutoksia − syntyvyyttä, kuolevuutta, muuttoliikettä ja siviilisäädyn muutoksia. Väestönkehityksen yhteydessä puhutaankin usein väestöilmiöistä, joilla viitataan juuri näihin muutostekijöihin. Esimerkiksi 2000-luvulla yhteiskunnallinen keskustelu ja median kiinnostus ovat painottuneet syntyvyyden laskuun ja väestöennusteesta nouseviin teemoihin. 

Tämä opas johdattaa sinut väestötieteen perusopetuksen sisältöihin, väestöntutkimuksen perusaineistoihin, väestöilmiöiden mittaamiseen, väestöennusteisiin ja -teorioihin sekä suomalaiseen pitkän aikavälin väestönkehitykseen. Se on perusteos väestöä kuvaavien ja mittaavien tilastojen maailmasta. 

Oppaan luettuasi tunnet väestöä, sen kehitystä ja muutoksia kuvaavat keskeiset käsitteet. Käsitteiden tuntemus auttaa ymmärtämään, mistä väestönmuutostekijöissä on kyse ja miten ne vaikuttavat koko yhteiskunnan tasolla. Voit hyödyntää väestötilastoja opinnoissasi ja hyvin monenlaisissa työtehtävissä, joissa suunnittelun ja päätöksenteon pohjana käytetään väestötasoisia tilastotietoja ja ennusteita.

Lukuisten esimerkkien ja oppaaseen sisällytettyjen osiokohtaisten harjoitustehtävien tarkoitus on kartoittaa osaamistasi. Kannattaa tutustua myös aivan oppaan lopussa Testaa tietosi -osioon, jossa voit muistella kaikkea oppimaasi. 

Tervetuloa väestöilmiöiden pariin!

Oppaan sisältö:

  1. Väestöilmiöt kertovat väestönmuutoksista
  2. Väestöntutkimuksen perusaineistot
  3. Väestönmuutosten keskeiset käsitteet
  4. Väkilukutiedot tunnuslukujen perustana
  5. Väestöilmiöt ja niiden mittaaminen
  6. Väestöennusteet
  7. Väestöteoriat
  8. Suomen väestönkehitys tilastojen valossa
  9. Maailman väestönkehitys

Testaa tietosi


Virittäydy aiheeseen

Hans Rosling tiivistää seuraavalla videolla neljään minuuttiin väestöhistorian 200 vuotta. Video on englanniksi, mutta siihen on saatavilla automaattisesti luotu tekstitys suomeksi.