Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Suomen tilastojen historia

7 Tilastokeskuksen vaiheita historian käänteissä

7.1 Alkuvaiheet 1500–1700-luvuilla

Suomen tilastolaitoksen juuret ulottuvat 1700-luvun puoliväliin, Ruotsin taulustolaitoksen perustamiseen. Silloin sai alkunsa maailman vanhin yhtäjaksoinen tilasto, Ruotsin ja Suomen väestötilasto. Tilastokeskuksen historia lasketaan alkavaksi Suomen tilastollisen keskusviraston perustamisesta 4. lokakuuta 1865. Seuraavalle aikajanalle on nostettu Suomen sekä tilastoalan kannalta keskeisiä tapahtumia. Löydät tiesi vuosisatojen varrella myös pitkiin aikasarjataulukoihin.

7.2 Tilastoviraston ensiaskeleet 1800-luvulla

7.3 Suuria muutoksia 1900-luvulla

 • 1901 Tilastokomitea aloittaa, toimii vuoteen 1915 saakka
 • 1902 Tilastollisen päätoimiston tirehtööriksi August Hjelt
 • 1906 Yleinen äänioikeus
 • 1908–09 Kulutustutkimus toteutetaan Suomessa ensimmäisen kerran

 • 1917 Suomi itsenäistyy
 • 1919 Tilastollisen päätoimiston tirehtööriksi/ylijohtajaksi Martti Kovero • 1940 Yritysten tiedonantovelvollisuus
 • 1944 Tilastollinen päätoimisto evakossa jatkosodan loppukuukaudet Uudessakaarlepyyssä
 • 1948  Kansantuloa aletaan laskea Suomessa


 • 1963 Tilastollisen päätoimiston ylijohtajaksi Eino H. Laurila
 • 1967 Palkkatilastot Tilastolliseen päätoimistoon sosiaaliministeriöstä
 • 1969 Työvoimatiedustelu Tilastolliseen päätoimistoon kulkulaitosten ja yleisen töiden ministeriöstä


 • 1980 Ensimmäinen aikuiskoulutustutkimus. Rakennus- ja huoneistorekisteri perustetaan.
 • 1980 Ensimmäiset Tilastokeskuksen maksulliset tietokannat ALTIKA ja ASTIKA avataan
 • 1982 Tilastokirjasto (perustettu 1865) nimitetään tilastoalan tieteelliseksi keskuskirjastoksi
 • 1985 Tilastokeskuksen ensimmäinen aluetoimisto perustetaan Seinäjoelle (myöhemmin myös Mikkeliin, Ouluun, Tampereelle ja Turkuun)
 • 1986 Tilastokeskuksen asiakaskoulutus aloittaa
 • 1987 Ensimmäinen kuluttajabarometri ja luottokorttitilasto. Rekisteripohjainen työssäkäyntitilasto käynnistetään.

 • 1990 Siirrytään rekisteripohjaiseen väestölaskentaan, Suomi toisena maana maailmassa
 • 1990 Ensimmäinen työvoimakustannustutkimus
 • 1990–93 Talouslama
 • 1991 Tilastokeskuksen pääjohtajaksi Timo Relander
 • 1992 Energiatilasto Tilastokeskukseen kauppa- ja teollisuusministeriöstä
 • 1995 Suomesta Euroopan unionin jäsen
 • 1995 helmikuussa Tilastokeskus avaa Internet-palvelunsa ensimmäisenä tilastovirastona Euroopassa
 • 1999 Tilastokeskuksessa ensimmäinen interaktiivinen (teema)karttakäyttöliittymä, ensimmäisiä laatujaan maailman tilastovirastojen joukossa
 • 1999 Kansainvälisen tilastoinstituutin ISI:n (International Statistical Institute) kokous ISI99 järjestetään Suomessa
 • 1999 Suomi EU:n puheenjohtajamaana - myös Suomen puheenjohtajuus tilastoalalla oli merkittävä: Finnish Presidency of the Council Working Party on Statistics

7.4 Kansainvälisyyden 2000-luku

 • 2000 Maailman ensimmäinen suhdannetiedon wap-palvelu IBS News – International Business Statistics
 • 2001 Tilastokeskuksen Verkkokoulu (myöh. Tilastokoulu) julkaistaan ja oppilaitosyhteistyö aloitetaan
 • 2001 YR-tutkimuslaboratorio avataan tutkijoille yritysaineistojen käyttöä varten
 • 2001 Tilastokeskuksen ensimmäiseksi naispuoliseksi pääjohtajaksi Heli Jeskanen-Sundström
 • 2002 Yhteisvaluutta euro käyttöön
 • 2002 Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunta perustetaan
 • 2002–2008 Tilastojen julkaiseminen siirtyy verkkoon
 • 2005 SVT-järjestelmän 26-luokkainen aihealuejako vahvistetaan
 • 2006 Laatukriteerit yhteensopiviksi Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa
 • 2006 Suomi EU:n puheenjohtajamaana
 • 2007 Nobelin rauhanpalkinto Al Gorelle ja YK:n hallitusten väliselle ilmastonmuutospaneelille IPCC:lle
 • 2008 Suomen virallisen tilaston portaali avataan
 • 2009 Tutkimusaineistojen etäkäyttöjärjestelmä avataan tutkijoille
 • 2010 Keskitetty tutkijapalvelu aloittaa toiminnan Tilastokeskuksessa
 • 2010 Ensimmäinen maailman tilastopäivä 20.10.2010
 • 2011 Tilastokeskuksen vanhoja julkaisuja saa myös digitoituna Kansalliskirjaston Doria-palvelusta
 • 2011 SISU-mikrosimulointimalli siirtyy Tilastokeskukseen
 • 2012 Tilastokeskuksen pääjohtajaksi Marjo Bruun
 • 2013 Suomen virallisen tilaston tuottajat allekirjoittavat laatulupauksen
 • 2014 Tilastokeskuksen aluetoimipaikoista luovutaan
 • 2014 Maksutasetilastointi siirtyy Suomen Pankista Tilastokeskukseen
 • 2016 Ensimmäinen Euroopan tilastopäivä 20.10.2016
 • 2018 Virtuaalikoneiden käyttöönotto Tilastokeskuksessa
 • 2018 Kokeellisten tilastojen laatiminen aloitetaan
 • 2019 Tilastokeskuksessa toimistosovellukset pilviympäristöön ensimmäisenä valtiolla
 • 2019 Suomi EU:n puheenjohtajamaana − puheenjohtajuus vaikuttaa myös tilastoalalla: Finnish Presidency of the Council Working Party on Statistics
 • 2020 Koronakriisi: Tilastokeskus vastaa ajankohtaisen tilastotiedon tarpeeseen
 • 2021 Tilastokeskuksen pääjohtajaksi Markus Sovala