Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Suomen tilastojen historia

8 Henkilögalleria

8.1 Tilastokeskuksen ja sen edeltäjän johtajat

Seuraavassa on esitelty lyhyesti Suomen kansallisen tilastoviraston johtajat vuodesta 1865 lähtien.

Johtajan nimike on muuttunut vuosien varrella samoin kuin viraston nimi. Virasto on ollut nimeltään Tilastollinen toimisto vuosina 1865–1883, Tilastollinen päätoimisto 1884–1970 ja Tilastokeskus vuodesta 1971 lähtien.

Viraston johtajan nimike on vaihdellut aikojan saatossa, ensin virallinen nimike oli päällikkö, vuosina 1929–1982 ylijohtaja ja vuodesta 1982 lähtien pääjohtaja.

Tilastoviraston johtajan tehtävä on ollut kautta aikojen arvostettu toimi, ja siihen on valittu ansioituneita yhteiskunnallisia vaikuttajia ja asiantuntijoita. Tilastovirastojen riippumattomuuden ja puolueettomuuden vahvistamiseksi ja turvaamiseksi Euroopan tilastoasetus sisältää vaatimuksia kansallisten tilastovirastojen johtajien asemasta ja päätösvallan laajuudesta. Lisäksi on säädetty, että johtajat on nimitettävä avoimin menettelyin ja valintojen on perustuttava yksinomaan ammatillisiin perusteisiin.

8.2 Tilastollisen toimiston johtajat 1865–1883

Tilastoviraston kaksi ensimmäistä johtajaa, Henrik Gabriel Rein ja Karl Erik Ferdinand Ignatius, loivat perustan ja vakiinnuttivat tilastoviraston Suomeen.

Reinin johtajakausi jäi valitettavan lyhyeksi, kun hän menehtyi äkilliseen sairauteen vain kaksi vuotta tilastoviraston perustamisen jälkeen. Rein ehti kuitenkin lähettää viraston avustajaksi palkatun Ignatiuksen tutustumaan Euroopan muiden maiden tilastovirastoihin ja hankkimaan vertaistietoa toiminnan kehittämistä varten. Rein menehtyi Ignatiuksen matkan aikana, ja nuori Ignatius astui tilastoviraston johtoon kotimaahan palattuaan.

K. E. F. Ignatiuksen aikana tilastovirasto vakinaistettiin ja sen toiminta laajeni. Tietojen julkaiseminen alkoi saada vakiintuneita muotoja, ja myös yleinen kiinnostus yhteiskunnassa – mm. sanomalehdissä – tilastotietoja kohtaan kasvoi.

Professori Gabriel Rein (1800–1867)

 • Väliaikaisen tilastollisen toimiston tirehtööri 1865–1867
 • Aiemmin Helsingin yliopiston historian professori, yliopiston rehtori
 • Julkaisi mm. tilastollisia kuvauksia Suomen lääneistä ennen Tilastollisen toimiston perustamista
 • Valtiopäivämies aatelissäädyn edustajana, aateloitiin 1800-luvun puolivälissä
 • Suomalaisen kirjallisuuden seuran puheenjohtaja, kansallismielisen sivistyneistön Lauantai-seuran jäsen
 • Loi perustan Suomen tilastolaitokselle ja -järjestelmälle

Tirehtööri K. E. F. Ignatius (1837–1909)

 • Tilastollisen toimiston vakiintumisvaiheen vt. johtaja, esimies ja tirehtööri 1868–1885
 • Ennen johtajakautta mm. tilastollisen toimiston aktuaari
 • Matkusteli laajasti ulkomailla ennen johtajanimitystä tutustumassa muiden maiden tilastovirastoihin
 • Julkaisi mm. valtionhallintoa kuvaavan Suomen tilastollisen käsikirjan (1872) ja arvion Suomen kansantulosta
 • Edusti virastoa tilastoalan useissa kansainvälisissä kokouksissa
 • Pohjoismaisen historian ja Suomen tilastotieteen dosentti Helsingin yliopistossa
 • Kahteen otteeseen senaattorina, Helsingin kaupunginvaltuutettu, kuului nuorsuomalaisiin
 • Suomen muinaismuistoyhdistyksen puheenjohtaja, Kansanvalistusseuran toimikunnan jäsen
 • Vakiinnutti suomalaisen tilastojärjestelmän
 • Muotoili tilastotyön sarjaksi kymmenen, viiden tai yhden vuoden välein säännöllisesti laadittavia selvityksiä
 • Näki suurta huolta asianmukaisten perustietojen hankkimiseksi tilastoja varten

8.3 Tilastollisen päätoimiston johtajat 1884–1971

Tilastollisen päätoimiston aikana (1884–1971) tilastoviraston johdossa ehti toimia yhteensä 6 johtajaa: K. E. F. Ignatius virkakautensa pari viimeistä vuotta, Anders Boxström, August Hjelt, Martti Kovero, Valter Lindberg ja Eino H. Laurila. Heistä pisin virkakausi oli Koverolla, kokonaista 33 vuotta.

Tällä kaudella Suomi kävi läpi suuret murrokset itsenäistymisen, sisällissodan ja toisen maailmansodan myllerryksissä. Yhteiskunnan ja teknologian kehitys haastoivat tilastotoimen monin tavoin: Yhä uusia ilmiöitä ja elämän osa-alueita saatettiin tilastoinnin piiriin.

Suomi muuttui agraariyhteiskunnasta teollisuusyhteiskunnaksi. Yleisen elin- ja koulutustason myötä myös tietojen käyttö yhteiskunnassa lisääntyi. Tietojenkäsittelyn automatisointi käynnistyi. Vuosien mittaan tilastovirasto kasvoi muutaman kymmenen hengen toimistosta monen sadan hengen asiantuntijaorganisaatioksi.

Tirehtööri Anders Boxström (1846–1906)

 • Tilastollisen päätoimiston tirehtööri 1886–1902
 • Painotti tietojen analyysia ja luotettavuutta ja pyrki parantamaan aineiston käsittelyä,
 • Keskittyi väestötilaston parantamiseen
 • Eversti, toiminut mm. Suomen sotaväen esikuntapäällikkönä ja kadettikunnan opettajana, halvaantuminen katkaisi sotilasuran
 • Kirjoittanut sotilasoppikirjoja, vaikutti keskeisesti Suomen kartaston julkaisemiseen
 • Sai valtioneuvoksen tittelin tultuaan nimitetyksi tirehtööriksi
 • Asetti päämääriksi varsinkin luotettavuuden sekä aineiston perusteellisen käsittelyn
 • Boxströmin aikana vuodesta 1749 kertynyt laaja tauluaineisto kerättiin yhtenäiseksi väestötilastoksi

Tirehtööri August Hjelt (18621919)

 • Tilastollisen päätoimiston tirehtööri 1902–1919
 • Ennen nimitystä johtajaksi tilastollisen päätoimiston toisena aktuaarina ja oikeustoimituskunnan aktuaarina
 • Teki tutkimuksia työväenvakuutuskomitean toimeksiannosta mm. työväen avustuskassojen toiminnasta ja tapaturmavakuutuksista
 • Valtiopäivämies ja kansanedustaja, senaattori, kamaritoimituskunnan päällikkö, Helsingin kaupunginvaltuutettu, suomalaisen puolueen kannattaja
 • Eduskunnan työväenasiain valiokunnan puheenjohtaja, työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutusta valmistelleen ns. invaliditeettikomitean puheenjohtaja, johti Helsingin Työväenyhdistyksen palkkatilastokomiteaa ja toimi Kansantaloudellisessa yhdistyksessä
 • Toimi uutterasti virallisten tilastojen täydentämiseksi ja niiden luotettavuuden parantamiseksi; osa suunnitelluista uudistuksista jäi sota- ja sortovuosien takia toteutumatta

Tirehtööri/ylijohtaja Martti Kovero (1882–1955)

 • Tilastollisen päätoimiston tirehtööri/ylijohtaja 1919–1952 (nimike muuttui 1929)
 • Väitteli filosofian tohtoriksi 1910. Väitöskirja käsitteli kruununmaitten torppien asutuspolitiikkaa. Professorin arvo myönnettiin 1945
 • Yksi ensimmäisistä valtion viraston johtoon kohonneista sosialidemokraateista. Opiskelutovereita mm. Edvard Gylling, Otto Wille Kuusinen ja Sulo Wuolijoki; näiden kanssa mukana perustamassa 1905 Ylioppilaiden Sosialidemokraattista Yhdistystä ja Sosialistista Aikakauslehteä
 • Jätti aktiivipolitiikan siirryttyään Tilastollisen päätoimiston palvelukseen vuonna 1911
 • Johti organisaatiouudistuksen ja sitoi Suomen mukaan pohjoismaiseen tilastoyhteistyöhön
 • Koveron aikana mm. monipuolistettiin taloustilastoja ja otettiin käyttöön uudenlaista tuotantotekniikkaa

Ylijohtaja Valter Lindberg (1897–1976)

 • Tilastollisen päätoimiston ylijohtaja 1952–1962. Ura Tilastollisessa päätoimistossa alkoi 1929, toimi yliaktuaarina ja osastonjohtajana
 • Kehitti Tilastollisessa päätoimistossa kansantulolaskentaa ja raivasi tietä kansantulotilastolle (laskelmat 1929–38 kansantulosta)
 • Kehitti tilastotuotannon tekniikkaa hankkimalla virastolle Hollerith-merkkisen reikäkorttien käsittelylaitteen
 • Hoiti Helsingin yliopistossa useaan otteeseen professuureja, kehitti tilastotieteellistä analyysimetodiikkaa
 • Tilastokomitean puheenjohtajana johti kokonaissuunnitelman laadintaa Suomen virallisen tilaston kehittämiseksi
 • Lindbergin johtajakaudella laajennettiin ja parannettiin tilastoja, erityisesti taloustilastoja

Ylijohtaja Eino H. Laurila (1905–2002)

 • Tilastollisen päätoimiston ja Tilastokeskuksen ylijohtaja 1963–1972
 • Ura Tilastollisessa päätoimistossa alkoi 1928. Hoiti Tilastollisen päätoimiston kirjastoa, johti kansantulolaskentaa. Hänen johdollaan julkaistiin ensimmäinen varsinainen kansantalouden tilinpito
 • Toimi tilastotieteen assistenttina Helsingin yliopistossa. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkönä viisi vuotta
 • Julkaisi vuonna 1985 tutkimuksen Kulutus Suomen kansantaloudessa vuosina 1900–1975
 • Laurilan aikana viraston tilastoja laajennettiin ja lisäksi hinta-, tulo- ja palkkatilastot siirtyivät viraston laadittaviksi
 • Laurilan johtajakaudella painopiste oli tilastojen yhtenäistämisessä, rekisterijärjestelmien kehittämisessä ja tilastotyön tietokoneistamisessa
 • Kansantalouden tilipidon kehittämisansioista jaettavan Eino H. Laurila -mitalin ensimmäinen saaja

8.4 Tilastokeskuksen johtajat 1971–2020

Tilastollisen päätoimiston nimi muuttui Tilastokeskukseksi vuonna 1971. Näiden Tilastokeskus-vuosien aikaiset johtajat ovat luotsanneet viraston läpi isojen merkittävien muutosten: tietotekniikka, teknologinen kehitys, internet, kansainvälistyminen, talouskriisit, yhteiskunnan rakennemuutos, painopisteen siirtyminen teollisuudesta palveluihin, avoin data, digitalisaatio – muutamia muutoksia mainitaksemme.

Tilastojen tuotannon kannalta merkittäviä muutoksia ovat olleet ensin siirtyminen yhä vahvemmin rekisteripohjaisuuteen 1980-lähtien ja Suomen liittyminen EU:hun 1995. EU-jäsenyys tarkoitti mittavaa tilastojen harmonisointiurakkaa (ks. 3.2 EU-jäsenyys nopeuttaa tilastojen yhtenäistämistä). Tilastotyö – myös tilastoviraston johtaminen – kansainvälistyi entisestään ja verkottui ympäröivän yhteiskunnan kanssa yhä tiiviimmin.

Ylijohtaja Aaro Kenttä (1933–1978)

 • Valtiotieteen maisteri
 • Tilastokeskuksen ylijohtaja 1973–1978
 • Menehtyi Rissalassa lento-onnettomuudessa kesken toimikauden
 • Kansallispankin tutkimusosaston ekonomisti ennen ylijohtajaksi nimittämistä
 • Julkaisuja tulonjaosta, kehitysaluepolitiikasta, muuttoliikkeestä, kansantulosta

Ylijohtaja/pääjohtaja Olavi E. Niitamo (1926–1999)

 • Tilastokeskuksen ylijohtaja/pääjohtaja 1978–1992 (nimike muuttui 1982)
 • Aloitti työt Tilastollisen päätoimiston kansantulolaskennassa 1950, toimi mm. osastopäällikkönä kansantulo- ja taloustilasto-osastolla
 • Erittäin laaja julkaisutuotanto (noin 400 nimikettä) kansantulolaskennan, taloudellisen kasvun ja tuottavuuden, systeemiteorian, tulevaisuuden tutkimuksen sekä tilastotoimen alueilla. Väitöskirja 1958: Tuottavuuden kehitys Suomen teollisuudessa 1925–1952
 • Hoiti kansantaloustieteen ja ekonometrian professuureja Helsingin yliopistossa ja Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa. Toimi vierailevana tutkijana Harvardissa ja Berkeleyssä USA:ssa 1960- ja 1970-luvuilla. Turun yliopiston kunniatohtori 1990

Pääjohtaja Timo Relander (1941–2016)

 • VTL, Helsingin yliopiston kunniatohtori
 • Tilastokeskuksen pääjohtaja 1991–2001, virkavapaana 1992–1995 Esko Ahon hallituksen valtiosihteerinä, vt. pääjohtajana VTM Heikki Salmi
 • Ennen pääjohtajanimitystä hän oli mm. Taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkija, valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja ja Teollisuuden keskusliiton toimitusjohtaja
 • Hänellä oli koko työuransa ajan lukuisia julkisia selvitystehtäviä, komitea-, neuvottelukunta- ja työryhmäjäsenyyksiä ja puheenjohtajuuksia

Pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström (1947–)

 • VTM, Helsingin yliopiston kunniatohtori
 • Tilastokeskuksen pääjohtaja 2001–2012
 • Ura Tilastokeskuksessa alkoi 1968: tilastonlaatija, yliaktuaari, suunnittelija, toimistopäällikkö, yritystilastot-yksikön johtaja, ylijohtaja, pääjohtaja
 • Useita kansainvälisiä tehtäviä tilastoalalla vuosina 1999–2015, mm. EU:n neuvoston tilastoryhmän puheenjohtaja, Kansainvälisen tilastoinstituutin (ISI) virallisen tilaston alajärjestön (IAOS) puheenjohtaja, Unescon Tilastoinstituutin hallituksen puheenjohtaja, YK:n Euroopan tilastokonferenssin puheenjohtaja ja YK:n tilastokomission varapuheenjohtaja, OECD:n tilastokomitean hallituksen jäsen

Pääjohtaja Marjo Bruun (1956–)

 • MMM, agronomi
 • Tilastokeskuksen pääjohtaja 2012–2020
 • Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylijohtaja ja tilastoryhmän johtaja, tietojärjestelmäasiantuntija eri yrityksissä
 • Mm. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen neuvottelukunnan jäsen, THL:n neuvoston jäsen, Tietotekniikan liiton hallituksen jäsen