Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Kansainvälisen tilastotiedon opas

Tiedonhaku YK:sta

Tiedonhaku YK:sta

Tilasto-osasto

YK:n tilasto-osasto UNSD toimii tilastotiedon peruslähteenä ja porttina YK-järjestelmän tietoihin. UNSD:n keskeiset tilastoalueet ovat väestö- ja sosiaalitilastot, kansantalouden tilinpidon tilastot, ulkomaankauppatilastot, ympäristö- ja energiatilastot sekä tasa-arvotilastot.

Tietokannat

UNdata on tietoportaali, joka tarjoaa hyvän hakukoneen sekä suorat linkit YK-järjestelmän useiden organisaatioiden kotisivuille ja saatavilla oleviin tietokantoihin. Palvelussa mukana olevat tietokannat on listattu portaalin etusivulla. Kaikkien YK:n toimijoiden tiedot eivät kuitenkaan vielä ole UNdatassa. Jos haluttua tietoa ei löydy portaalista, kannattaa tietoa etsiä suoraan alaorganisaatioiden sivuilta.

Järjestöt ja ohjelmat

YK-järjestelmään kuuluvat alajärjestöt ja ohjelmat, erityisjärjestöt ja yhteistyöjärjestöt ovat omien toiminta-alueidensa tilastotiedonlähteitä. Usein on hyödyllistä aloittaa tiedonhaku suoraan sen organisaation lähteistä, jonka toiminta-alueeseen halutut tiedot kuuluvat. Tietoa organisaatioista löytyy YK:n tiedonlähteitä esittelevältä sivulta.


Apua järjestöjen tietojen hakemiseen

Menetelmät ja luokitukset

Luokitukset ja määritelmät ovat olennaisia tilastojen tulkinnan kannalta.

YK:n indikaattorikokoelmia

YK on tuottanut useita indikaattorikokoelmia, mm. sosiaali- ja tasa-arvoindikaattorit, ympäristöindikaattorit sekä globaalia yhteiskuntakehitystä kuvaavat  vuosituhattavoitteiden ja niitä seuranneiden kestävän kehityksen tavoitteiden indikaattorit.  

YK:n tilastoja suomeksi

Suomen YK-liitto ylläpitää suomenkielistä tietokantaa maailman maista ja niiden tilastoista. Tilastoluvut ovat pääosin YK:n tai sen järjestöjen tietokannoista. YK-liitto on kansalaisjärjestö, joka ei ole YK:n virallinen osa.