Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Kansainvälisen tilastotiedon opas

YK-tietolähteet

YK-järjestelmä - maailmanlaajuisen tilastotiedon lähde

YK-järjestelmän organisaatiot ovat hyviä tiedonlähteitä, kun tiedon tarve on maailmanlaajuinen.

Vuonna 1945 perustettu YK kattaa nykyisin lähes kaikki maailman maat (193 jäsenvaltiota). YK:n pääelimet, alajärjestöt, toimintaohjelmat ja erityisjärjestöt ovat omien alojensa tärkeitä yleismaailmallisia tilastotiedon lähteitä.

YK:n vahvuuksia tilastotiedon lähteenä

  • YK:n tilastot ovat maantieteellisesti ja ajallisesti kattavia (saatavilla pitkiä aikasarjoja).
  • Järjestöt ovat erityisasiantuntijoita omilla toiminta-alueillaan.
  • UNdata-käyttöliittymä on helpottanut ja yhtenäistänyt tiedon hakua.

YK-järjestelmän tilastolähteitä

YK

YK-järjestelmä on erittäin monipolvinen, ja siihen kuuluu myös useita tilastoja laativia organisaatioita.

Keskeinen tilastotiedon lähde on YK:n tilasto-osasto UNSD ja keskeinen väestötiedon lähde YK:n väestöosasto UNPD.

Eri mantereiden alueelliset talouskomissiot ovat omien maantieteellisten alueittensa tärkeitä tilastolähteitä. Euroopan talouskomissio UNECE:n tiedoissa ovat mukana myös Pohjois-Amerikan ja Keski-Aasian maiden tiedot.

Muita tilastotiedon lähteitä ovat YK:n alajärjestöt ja ohjelmat sekä YK:n erityisjärjestöt ja YK:n ulkopuoliset kumppanijärjestöt. Erityisjärjestöt ovat YK-järjestelmään kuuluvia itsenäisiä kansainvälisiä organisaatioita. Ulkopuoliset kumppanijärjestöt eivät kuulu varsinaiseen YK-järjestelmään, mutta ne toimivat läheisessä yhteistyössä YK:n kanssa.

Alajärjestöt ja ohjelmat

Erityisjärjestöt

Kumppanijärjestöt

YK:n tilastotoiminnan periaatteista

YK:n tilastopolitiikan peruslinjauksista vastaa YK:n tilastokomissio (United Nations Statistical Commission), joka toimii YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ECOSOC:n alaisuudessa.

Käytännön tilastotyöstä vastaa YK:n tilasto-osasto UNSD (United Nations Statistics Division).

YK:n tilasto-osaston twiitit