Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Kansainvälisen tilastotiedon opas

Kansainväliset tilastot

Kansalliset ja kansainväliset tilastot

Kansalliset tilastot kuvaavat yhtä valtiota tai sen sisäisiä alueita.

Kansainvälisissä tilastoissa esitetään käsitteiltään yhdenmukaisia ja keskenään vertailukelpoisia tilastoja eri maista. Kansainvälisiä tilastoja kokoavat kansainväliset järjestöt, useimmiten eri maiden tilastolaitosten tuottamien tietojen pohjalta.

Kansainvälisten tilastojen keskeiset toimijat

Kansainvälisessä tilastojärjestelmässä on kolme keskeistä toimijaa:

Eurostat on Euroopan unionin tilastotoimisto, jonka kautta saa vertailukelpoista tilastotietoa EU:sta ja EU:n jäsenvaltioista.

OECD on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. Se on hyvä tilastotiedon lähde, kun tiedon tarve kohdistuu maailman johtaviin markkinatalousmaihin.

YK:n tilastot ovat avuksi, kun tiedon tarve on maailmanlaajuista. YK kattaa nykyisin lähes kaikki maailman maat (193 jäsenvaltiota).

Kansainvälisten tilastojen kehittäminen

YK:ssa tehtävä kehitystyö muodostaa puitteet kansainvälisille tilastoluokituksille ja yhtenäisille menettelytavoille.

OECD kehittää YK:n työn pohjalta ja tutkimustoimintaansa perustuen tilastoluokituksia, joita sovelletaan maailmanlaajuisesti.

Eurostat tekee tilastoluokitusten ja tutkimusmenetelmien harmonisointi- ja kehittämistyötä yhdessä jäsenvaltioidensa tilastovirastojen kanssa.

Kansainvälistä tilastotietoa suomeksi

Kansainvälisen tilastotiedon lähteet ovat yleensä englanninkielisiä. Tilastokeskuksen sivuilta on saatavissa kansainvälistä tilastotietoa myös suomeksi.

Kysy tilastoista

Tilastokeskuksen tietopalvelusta saat apua tilastojen löytämiseen ja tulkintaan. Vastaamme kysymyksiisi mahdollisimman pian, viimeistään kahden työpäivän aikana. Palvelemme arkisin klo 9.00–16.00.