Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Kansainvälisen tilastotiedon opas

Tiedonhaku OECD:sta

Tiedonhaku OECD:n tietolähteistä

Tilastot aiheittain

OECD tarjoaa monipuolisia välineitä tiedon hakuun. Hyvän kokonaiskuvan saa lähtemällä liikkeelle OECD:n yleistä aihealueista (Topics). Aihesivuille on koottu aiheeseen liittyvät taulukot, tilastolähteet, julkaisut sekä aihetta eri näkökulmista täsmentäviä artikkeleita. Lisäksi sivulla on lista aiheeseen liittyvistä tuoreimmista tiedoista.

Tilasto-osio

OECD Data -sivustolta pääsee selaamaan tilastoja aiheittain tai maittain. Lisäksi sivulla on toimiva haku, jonka tuloksia voi rajata helposti. Tilastotaulukoiden ja kuvioiden lisäksi sivustolta saa tietoa haluttuun aiheeseen liittyvistä julkaisuista.

Tilasto-osiosta saa esimerkiksi helposti upotettavia tai linkitettäviä valmiita kuvioita.

 

OECD Library

OECD iLibrary on monipuolinen portti OECD:n tutkimuksiin, julkaisuihin ja tilastoihin. Se on osittain maksullinen palvelu.

OECD:n luokitukset, käsitteet ja sanastot

Luokitukset ja määritelmät ovat olennaisia tilastojen tulkinnan kannalta. OECD.Stat-tietokannassa taulukon lisätiedoissa esitellään käytetyt käsitteet. Lisäksi tietoa on tilastollisissa käsikirjoissa ja sanastossa.

OECD Better life index

Maiden välisessä vertailussa usein käytetty bruttokansantuote (bkt) on yhteiskunnan taloudellisen tuottavuuden ja aktiivisuuden mittari, mutta se ei ole sellaisenaan hyvinvoinnin mittari. Hyvinvointia on syytä tarkastella useasta eri näkökulmasta, sillä luotettavaa hyvinvointivertailua on vaikea toteuttaa vain yhden mittarin avulla. OECD on pyrkinyt kehittämään hyvinvoinnin mittaamista OECD Better Life Initiative -hankkeen puitteissa.

Usein kysytyt OECD:n tilastot

OECD:n tilastovisualisointeja ja tulostauluja