Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Kansainvälisen tilastotiedon opas

EU-tietolähteet

Euroopan tilastojärjestelmä

Yhdessä Eurostat ja EU:n jäsenvaltioiden tilastovirastot muodostavat Euroopan tilastojärjestelmän (ESS). Kaikki EU:n toiminta-alueiden tilastot perustuvat ESS:n puitteissa laadittuihin oikeudellisiin säädöksiin, tilastolakeihin.

Euroopan keskuspankki on tilastojen kokoajana oikeudellisesti yhdenvertaisessa asemassa Eurostatin kanssa.

Eurostatin vahvuuksia tilastotiedon lähteenä

  • Eurostat on erittäin kattava tietopankki (27 jäsenvaltiota ja 9 aihealuetta).
  • Saatavilla on EU:ssa kehitettyjen yhtenäisten ja yksityiskohtaisten luokitusten mukaisia tietoja.
  • Usein saatavilla on yksityiskohtaisempia tietoja kuin esimerkiksi OECD:n tietokannoissa.

Euroopan tilastojen monet lähteet

EU:n tilastotoimisto Eurostat on keskeinen Euroopan tilastojen lähde. Eurostatista on saatavilla tilastotietoa unionin 27 jäsenmaasta ja usein myös EFTA-maista. Eurostatin tilastot kattavat kaikki EU:n toiminta-alueet.

Euroopan vapaakauppa-alueen EFTA:n (European Free Trade Association) tilastojen lähde on EFTA:n tilastotoimisto ESO. EFTA:n tilastot pyritään tuottamaan Euroopan tilastojärjestelmän säännösten mukaisesti. EFTA:n jäsenmaat ovat Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi.

Euroopan keskuspankki EKP (European Central Bank) on EU-maiden rahoitusmarkkinoiden toimintaa kuvaavien rahoitustilastojen keskeinen lähde. Painopiste on erityisesti euroalueen eli euron käyttöönottaneiden maiden muodostaman alueen tilastoissa.

Euroopan komission eri politiikka-alueiden pääosastot ovat omien alueidensa tärkeitä tilastojen käyttäjiä ja tilastotiedon lähteitä. Komissio jakautuu useisiin pääosastoihin ja yksiköihin.

EU:n toimielimiin kuuluvista erillisvirastoista moni on oman toimialueensa tärkeä tilastotiedon lähde.

Muita Euroopan tilastojen tietolähteitä

OECD on myös tärkeä Euroopan tilastojen lähde. OECD:n jäsenvaltioista 25 on Euroopan maita, joista suurin osa on EU-maita. EU:n ulkopuolisista Euroopan maista ovat mukana Islanti, Norja ja Turkki.

YK:n Euroopan talouskomissio UNECE, jossa on 56 jäsenvaltiota, tarjoaa ainoana organisaationa vertailukelpoista tilastotietoa rinnakkain Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Keski-Aasiasta. Sen aihealueita ovat makrotaloustilastot, metsätaloustilastot, väestö- ja tasa-arvotilastot sekä kuljetustilastot.