Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Tilastojen lukutaito

9 Luotettavat tilastot

9.1 Lähdekritiikki on tärkeää

Verkko on täynnä tilastomuotoista tietoa, jonka luotettavuus vaihtelee. Mihin tilastoon voit luottaa? Yleisiä arviointiperusteita on kolme.

1. Kuka tilaston on tuottanut?

Eri maiden virallinen tilasto täyttää yleensä tietyt kansainvälisesti sovitut laatukriteerit, joten virallisen tilaston tuottajien tietoja voidaan pitää melko luotettavina. On toki muistettava, että virallinen tilasto on usein kytkeytynyt tiettyyn käyttötarkoitukseen, eivätkä sen käyttämät käsitteet välttämättä vastaa arkikielen merkityksiä.

Suomen virallisen tilaston logo. Harmaat kirjaimet S, V ja T harmaan ympyrän sisällä. Vieressä teksti Suomen virallinen tilasto, Finlands officiella statistik, Official Statistics of Finland.

Tutustu lähemmin Suomen virallisen tilaston kotisivuihin.

Virallisen tilaston toimintatavan piiriin kuuluvat myös useiden kansainvälisten järjestöjen tilastot. Tilastojen kansainvälinen vertailtavuus ja luotettavuus ovat tosin joskus vaikeita toteuttaa. Kansainvälisten organisaatioiden tilastot ovat kuitenkin yleensä parhaita mahdollisia saatavissa olevia tilastoja. Tällaisia organisaatioita ovat muun muassa Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja sen alajärjestöt, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, Maailman Pankki, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat. Näiden organisaatioiden sivut löydät Tilastokeskuksen kansainvälisen tiedon oppaasta.

2. Minkälainen maine tilaston tuottajalla on?

Myös vakiintuneet suuret kaupalliset tutkimuslaitokset tuottavat yleensä melko luotettavaa tietoa. Kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota siihen, mainitseeko tiedon tuottaja sitoutuneensa noudattamaan esimerkiksi kansainvälistä ISO 20252 -standardia, joka määrittelee tarkoin haastattelutiedon keruun laatuvaatimuksia.

Erilaisten tutkimuslaitosten raporttien taso voi vaihdella, ja niiden käytössä kannattaa olla huolellinen. Joidenkin laitosten tuotanto voi ainakin joissakin asioissa olla huippuluokkaa, mutta valitettavan usein myös kovin huonolaatuista tiedontuotantoa esiintyy niin sanottujen ammattilaistenkin keskuudessa.

Jyvien erottaminen akanoista onnistuu vain seuraamalla tietoon liittyvää keskustelua, tilastojen ja tutkimusten kritiikkiä sekä käyttämällä omaa harkintaa tiedon arviointiin.

3. Onko tilaston tai tutkimuksen laatua kuvattu?

Mitä huolellisemmin tilaston laatua on kuvattu, sitä luotettavampaa tilaston antama tieto on. Hyvä tilastontekijä ei piilota tilastonsa puutteita, vaan antaa niistä realistisen kuvan tiedon käyttäjälle. Tieto on harvoin täysin virheetöntä, mutta usein riittää, että olet tietoinen virheistä ja niiden suuruusluokasta, jolloin voit itse arvioida virheiden merkitystä.

Suomen virallisen tilaston tilastoilla on aina laatuseloste. Tutustu esimerkiksi kuluttajahintaindeksin dokumentaatioon.

9.2 Mistä löydät luotettavaa tilastotietoa?

Tilasto-oppaiden avulla löydät luotettavien tilastotietojen lähteille. Oppaisiin on koottu niin kotimaisia kuin kansainvälisiä tilastotiedonlähteitä yhteiskunnan eri aihealueilta. Pääset tutustumaan myös menneiden vuosikymmenten aikasarjoihin. Ota oppaat aktiiviseen käyttöön, niin käytössäsi on faktaa!

Kannattaa käydä tutustumassa:

  • Kotimaisen tilastotiedon opas tarjoaa kattavasti kotimaiset tilastotiedonlähteet aiheittain ryhmiteltyinä. Mukana on Suomen virallisen tilaston tuottajien sekä muiden tilastotoimijoiden tilastoja. Viranomaisten lisäksi esitellään myös muiden organisaatioiden ja järjestöjen tilastolähteitä.
  • Kansainvälisen tilastotiedon opas esittelee tärkeimmät ja luotettavimmat kansainvälisen tilastotiedon lähteet. Löydät oppaasta myös linkit muiden maiden tilastovirastojen sivuille.
  • Historiallisen tilastotiedon opas auttaa sinua löytämään väestö-, teollisuus- ja vaalitilastoja Suomen historian varhaisilta vuosilta alkaen.
  • Tilastotiedonlähteiden hakupalvelusta pääset hakemaan tilastotiedonlähteet aiheen, alueen ja tuottajan mukaan. 


Tiesitkö?

Joskus kuulee edelleen vanhan sanonnan ”Vale, emävale, tilasto”. Hokema on tuttu sekä tilastojen käyttäjille että tilastojen tuottajille. Se pitää paikkansa silloin, kun tilasto tehdään huonosti tai se esitetään väärin, väärässä yhteydessä tai sitä luetaan joko tahattomasti tai tahallisesti väärin.

Tutustu aihetta käsitteleviin kirjoituksiin ja uutisiin:

Kysy tilastoista

Tilastokeskuksen tietopalvelusta saat apua tilastojen löytämiseen ja tulkintaan. Vastaamme kysymyksiisi mahdollisimman pian, viimeistään kahden työpäivän aikana. Palvelemme arkisin klo 9.00–16.00.

Anna palautetta

Löysitkö mitä etsit? Vai jäitkö kaipaamaan jotain? Anna meille palautetta tästä oppaasta, niin teemme siitä entistä paremman. Lähetä kommenttisi sähköpostiosoitteeseen koulutuspalvelut@stat.fi.

Henkilö pitää toista peukkua ylöspäin ja toista alaspäin.