Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Kuinka teen tilastotutkimuksen?

3 Tulosten analysointi

3.1 Tarkastele ja analysoi vastauksia

Tulosten analysointityövaihe alkaa, kun olet saanut aineiston tarkistettua eli havaintomatriisiin tallentamasi vastaukset käytyä läpi. 

Analysoinnissa tiivistetään havaintomatriisin tietoja eli tehdään tiedoista merkityksellisiä. Analyysi tapahtuu niin, että tarkastelet kerättyä aineistoa ja lasket aineistosta erilaisia tunnuslukuja, esimerkiksi prosenttiosuuksia.

Analyysin perusteella havaintomatriisin sisältämät tiedot arvioidaan, luokitellaan, pelkistetään ja taulukoidaan havainnollisempaan muotoon varsinaisiksi tilastotaulukoiksi. Näin aineistosta tulee ymmärrettävämpi ja tulokset ovat selkeämmin luettavissa. 

Kuvassa tyttö lepää sohvan nurkassa ja rapsuttaa kissaa.

3.2 Miten analysoit kysymykseen 1 annettuja vastauksia?

Havaintomatriisista (kohta 2.3) riveittäin havaintoja eli vastauksia yhteen laskemalla voit havaita, että ensimmäiseen kysymykseen "Onko kotonasi jokin lemmikkieläin?" on 15 oppilaista vastannut "kyllä" eli heillä on kotonaan lemmikki. Viisi on puolestaan vastannut "ei" eli heillä ei ole lemmikkiä.

Tämän tuloksen voit esittää prosentteina, mikä on etenkin suurissa aineistoissa havainnollisempaa kuin pelkkien lukumäärätietojen kertominen. Lemmikin omistajien osuus (15 oppilasta) lasketaan suhteuttamalla heidän lukumääränsä koko luokkaan (20 oppilasta) eli siis jakamalla lemmikin omistajien määrä kaikkien luokan oppilaiden määrällä ja kertomalla tulos sadalla. Laskukaava on seuraavanlainen:

 (15/20) × 100 = 75 %

Tulos on siis: Oppilaista 75 prosentilla on kotonaan vähintään yksi lemmikki ja 25 prosentilla (100–75 = 25) ei ole lemmikkiä.

Kuvassa lemmikkikani haistelee ruokakuppia.

3.3 Miten analysoit kysymykseen 2 annettuja vastauksia?

Kysymykseen 2 "Onko lemmikkisi koira, kissa, kani vai jokin muu?" oppilaista 12 on vastannut, että lemmikki on koira, neljä että lemmikki on kissa ja kaksi että lemmikki on kani. Jokin muu eläin on kahdella oppilaalla: Toisella on käärme ja toisella marsu.

Eri lemmikkien osuudet prosentteina lasketaan edelliseen tapaan. Tässä tulos on, että luokan oppilaista 60 prosentilla on lemmikkinään koira, 20 prosentilla kissa, 10 prosentilla kani ja 10 prosentilla jokin muu eläin. Laskukaavat ovat:

(12/20) × 100 = 60 % 

(4/20) × 100 = 20 % 

(2/20) × 100 = 10 %

Saatat olla kiinnostunut myös vain niistä oppilaista, joilla on jokin lemmikki. Lasketaan seuraavaksi prosenttiosuuksia näistä.

Niitä oppilaita, joilla on lemmikki, on 15. Heistä 80 prosentilla on koira, 27 prosentilla kissa, 13 prosentilla kani ja jokin muu eläin on 13 prosentilla. Laskukaavat ovat nyt:

(12/15) × 100 = 80 %

(4/15) × 100 = 26,67 >27 %

(2/15) × 100 = 13,33 >13 %

Koska joillakin oppilailla on kotonaan useampi kotieläin, ei näitä lukuja ja prosentteja ole järkevää laskea yhteen. Kun tarkastelet vastauksia sarakkeittain (havaintomatriisi kohta 2.3) näet, kuinka monella on useampia lemmikkejä. Heitä on 4 oppilasta eli 20 prosentilla kaikista oppilaista on useampi kuin yksi lemmikki. Huomaathan, että prosenttiluvut ovat pyöristetty kokonaisluvuiksi.

Kuvassa on sylissä oleva kissa, joka katsoo valppaana kohti kuvaajaa.

3.4 Miten analysoit kysymykseen 3 annettuja vastauksia?

Kysymykseen 3 "Jos sinulla on lemmikki, niin pidätkö siitä?" vastaavat vain ne oppilaat, joilla on kotonaan jokin lemmikkieläin. Näitä oppilaita on 15, kun koko luokan vahvuus on 20 oppilasta. Näistä viidestätoista oppilaasta 12 eli 80 prosenttia vastaa pitävänsä lemmikistään. Kolme oppilasta eli 20 prosenttia ei pidä lemmikistään. Laskukaavat ovat nyt puolestaan:

(12/15) × 100 = 80 %

(3/15) × 100 = 20 %

Analyysista herää kysymys, miksi kolme oppilasta ei pidä lemmistään?

Havaintomatriisista (kohta 2.3) näet, että yhdellä sellaisella oppilaalla (numero 6 taulukossa) on kotonaan käärme. Olisiko syynä käärmeen pelottavuus? Kahdella oppilaalla (numerot 12 ja 20) on kotonaan koira. Voisiko heillä olla iso ja pelottava koira, ja sen tähden he eivät pidä siitä? Näihin kysymyksiin et saa vastausta keräämästäsi aineistosta, vaan nämä ovat ilmeisiä jatkotutkimuksen aiheita.

Kuvassa on koiranpentu, joka makaa nurmikolla ja näyttää nukkuvan. Koiranpannassa on violetti sydän.

Uudessa kyselytutkimuksessa voisit kysyä luokan oppilailta esimerkiksi eri lemmikkien pelottavuudesta tai vaikka siitä, onko heillä aiemmin ollut lemmikkejä, joita he ovat pelänneet. Vain oma mielikuvituksesi ja uteliaisuutesi ovat rajana.


Kertaa käsitteitä

  • Havaintomatriisi on taulukko, jonka kukin rivi vastaa perusjoukon alkiota (kuten henkilöä) ja jonka kukin sarake sisältää tiedot jonkin ominaisuuden mittauksista.
  • Muuttuja kuvaa jonkin ominaisuuden mittausten tuloksia alkioittain, esimerkiksi pituus on muuttuja henkilöiden perusjoukossa.
  • Prosentti tarkoittaa sadasosaa jostakin.