Siirry pääsisältöön
Tilasto-oppaat
Tilastokeskuksen etusivulle

Tilastojen lukutaito

Tilastojen lukutaito -oppaan esittely

Tunne tilastot!

Voiko tilasto olla mielenkiintoinen tai jopa jännittävä? Voi jos tietää, mistä tilasto kertoo ja toisaalta, mistä se ei kerro. Kiinnostavuutta lisää myös se, että tuntee tilastolukujen taustat, miksi ja miten luku on tilastoon päätynyt. Tilasto kertoo vain siitä, mistä sen on tarkoituskin kertoa. 

Tilasto on jostakin ilmiöstä kerättyjen havaintojen kokoelma, jonka sisältämää tietoa esitetään yleensä taulukkoina ja erilaisina kuvioina, mutta myös tuloksista kertovana tekstinä. Tilastoja tarvitaan ja käytetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, asioiden suunnittelussa ja valmistelussa. Ilman luotettavaa tietoa olisi hyvin vaikea hahmottaa ympäröivää maailmaa ja suunnitella tulevaa.

Tämä opas perehdyttää sinut tilastojen lukutaitoon. Opit perusasiat tilastojen käytöstä ja tilastotiedon tulkitsemisesta. Tutustut keskeisiin tilastoja kuvaaviin käsitteisiin, mitta-asteikkoihin ja tunnuslukuihin. Opit myös suhteuttamaan tilastolukuja ja tekemään vertailuja. Oppaan lopussa saat vinkkejä tilastojen lukutaidon vahvistamiseen ja luotettavan tilaston tunnistamiseen.

Tämä opas sisältää

Tiesitkö?

Tilastokeskus on yksi Suomen virallisen tilaston (SVT) tuottajista. Tilastokeskuksen verkkosivuilla voit tutustua 160 tilastoon, niiden kuvauksiin, tietosisältöön ja käytettyihin luokituksiin. Vuosittain tilastoista tehdään noin 600 uutta julkistusta. 

Seuraava video vastaa tilastoihin liittyviin ydinkysymyksiin: Miksi tilastoja tehdään ja mitä hyötyä tilastoista on?

Kertaa käsitteitä

  • Tilasto on perusjoukon alkioista tehtyjen havaintojen kokoelma, yleensä tiivistettynä taulukoiksi ja kuvioiksi. Tilasto-sanan suomen kieleen kehitti Paavo Tikkanen vuonna 1848. Sana viittaa kansakunnan tilan kuvaamiseen. Lue lisää Suomen tilastojen historia -oppaasta.