Skip to main content

Kansainvälisen tilastotiedon opas

Eri maiden tilastovirastot tiedon lähteenä

Kun tarvitaan tietoa yksittäisestä maasta, ovat kansalliset tilastovirastot hyviä lähteitä. Usein kansalliset tilastot sisältävät yksityiskohtaisempia tietoja kuin kansainväliset tilastot.

Kun vertailee maiden tietoja keskenään, on ensisijaisesti syytä käyttää kansainvälisiä vertailutilastoja. Eri maiden kansallisia tilastoja verrattaessa täytyy huomioida kansallisista tilastointikäytännöistä mahdollisesti johtuvat erot.

Kansallisia tilastovirastoja

Loading ...

Pohjoismaiden yhteistilastot

Pohjoismaiden historialliset tilastot